PERSONAJES


 
Sailor Moon / Usagi Tsukino
Sailor Mercury / Ami Mizuno
Sailor Mars / Rei Hino
Sailor Jupiter / Makoto Kino
Sailor Venus / Minkako Aino
Sailor Chibimoon / Chibiusa Tsukino
Tuxedo Kamen / Mamoru Chiba
Sailor Uranus / Haruka Tenou
Sailor Neptune / Michiru Kaiou
Sailor Pluto / Setsuna Meiou
Sailor Saturn / Hotaru Tomoe
Sailor Star Fighter / Kou Seiya
Sailor Star Maker / Kou Taiki
Sailor Star Fighter / Kou Yaten