Ejercicios de óxidos ácidos

ESCRIBE LA FÓRMULA CORRECTA SEGÚN EL NOMBRE DE CADA ANHÍDRIDO

EJEMPLO:   Pentaóxido de diyodo_______I2O5_________________

1.- BIÓXIDO DE AZUFRE:_________________________________

2.- PENTAÓXIDO DE DIBROMO:___________________________

3.- DIÓXIDO DE CARBONO:______________________________

4.- TRIÓXIDO DE DIBORO:______________________________

5.- MONÓXIDO DE NITRÓGENO:_________________________

6.- DIÓXIDO DE SILICIO:_______________________________

7.-TRIÓXIDO DE DIFÓSFORO:___________________________

8.- PENTAÓXIDO DE DIFÓSFORO:_________________________

9.-TRIÓXIDO DE DINITRÓGENO:_________________________

10.-MONÓXIDO DE DICLORO:____________________________

 

ESCRIBE EL NOMBRE CORRECTO SEGÚN LA FÓRMULA DE CADA ANHÍDRIDO

11.- N2O5   _______________________________________________________

12.- SeO3   _______________________________________________________

13.- F2O   _______________________________________________________

14.- As2O3   _______________________________________________________

15.- Cl2O7   _______________________________________________________

16.- N2O   _______________________________________________________

17.- N2O4   _______________________________________________________

18.- SiO   _______________________________________________________

19.- TeO3   _______________________________________________________

20.- Br2O   _______________________________________________________

REGRESAR AL TEMARIO