Member in Group

Patiwati Ingkasantatikul (Cho)

     นักฟิสิกส์จากรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ที่มีความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมาก เขามีความเชื่อและความศรัทธาว่า " คนเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้และมีเจตจำนงที่เป็นอิสระ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเสรีชนคนหนึ่ง ทำให้ได้รับฉายาว่า "เสด็จปู่"

      สิ่งที่เขามีความเชียวชาญอีกด้านหนึ่งก็คือ เกมส์วางแผนต่างๆ ทั้ง โก๊ะ  หมากรุกไทย จีน ฝรั่ง และเกมส์สตาร์คาร์ฟ

( อ่านรายละเอียด http://physics.science.cmu.ac.th/students/MS/4425400  
และ http://www.oocities.com/patiwati )


Sommai Chankeo (NaiA)

     อดีตนักกิจกรรมนักศึกษา จากรั้วมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ผู้มีความสนใจทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ตลอดจนศิลปะแขนงต่างๆ ทำให้มักจะพบเขาเกี่ยวข้องกับเครือข่ายองค์กร ภาคประชาชนต่างๆในล้านนา ชอบที่จะอยู่เบื้องหลังของกระบวนการ ทำให้ได้รับฉายาว่า "มังกรซ่อนกาย" วีรบุรุษที่เขาชื่นชอบมากที่สุดคือ จิตร ภูมิศักดิ์ ซึ่งเขาถือว่า เป็นคนหนึ่งที่เกิดจากจิตร ปัญญาชนนักปฏิวัติท่านนั้น

   จากการที่อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีต้นทุนต่ำ ทำให้เขาพบว่าสามารถที่จะเผยแพร่แนวคิดของเขาให้กับสังคมได้ รับรู้ โดยผ่านสื่อดังกล่าว เช่น โฮมเพจ" สามัญชน " เป็นต้น

( อ่านรายละเอียด http://www.oocities.com/panuwat123 )


Burin Kumjutpai (Art)

    นักวิทยาศาสตร์จากอังกฤษ สู่อาจารย์ฟิสิกส์แห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เขาผู้นี้เป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก ซึ่งเขาเชื่อว่า ประเทศจะสามารถพัฒนาได้ก็ด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมของคนในชาติ และจากการที่เขาเป็นคนที่มีความสุภาพ เรียบร้อยมากที่สุดในกลุ่ม ทำให้เพื่อนๆมักจะเรียกเขาว่า "ท่านบัณฑิต" 

( อ่านรายละเอียด http://www.oocities.com/beingart )


Suppiya Tawevilaisirikul (Friend)

   เขาผู้นี้เป็นบุคคลที่ลึกลับมาก จาก ม.สุรนารี แม้แต่เพื่อนในกลุ่ม ก็แทบจะไม่รู้ที่มาและที่ไปของเขา  เพื่อนในกลุ่มมักจะเรียกเขาว่า "Tiger Friend" หรือ"ภูเขาไม่สะท้าน" มีฝีมือในเพลงดาบสองมือด้วย โดยเฉพาะท่าพายุหมุน คู่ต่อสู้เข้าไปรุมไม่ได้เลย สิ่งที่เขาชื่นชอบมากที่สุดก็คือการศึกษา การแสวงหาความรู้ต่างๆ เขามักจะใช้เวลาในชีวิตของเขาส่วนใหญ่ทุ่มเทไปในการศึกษา หรือการศึกษาตลอดชีวิต

    สิ่งที่เขาชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือวรรณกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ วรรณกรรมของจีน เขาจะชอบมากเป็นพิเศษ

( อ่านรายละเอียด http://www.oocities.com/suppiya007 )


Jerasak Kulvibool (Eak)

   อดีตนักกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ จากรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตธรณีวิทยา แต่ไปเอาดี ทางด้านคอมพิวเตอร์และการตลาด เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมมิ่งและฐาน ข้อมูลเป็นอย่างมาก เขาเป็นอีกคนหนึ่งมีมีความชื่นชอบปรัชญาและ วรรณกรรม และเป็นคนที่ชอบต่อต้านความไม่เป็นธรรมต่างๆ ทำให้ได้รับฉายาว่า "บุรุษคุณธรรม"

( อ่านรายละเอียด http://www.oocities.com/jkulvibool )


Supattra Orpasert (Kratai)

   System Analysis and Project lecturer : Computer knowledge and development Technology แห่ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เธอเป็นผู้มีความสนใจทางด้านพงศาวดารจีน เช่น ซองกั๋ง สามก๊ก ไซ่ฮั่น เป็นอย่างมาก  และขณะเดียวกัน ก็ชื่นชอบการเล่นเกมส์วางแผนทางออนไลน์เป็นอย่างยิ่ง ทำให้ได้รับฉายาว่า "แม่นางกุนซือ" และ "สาวน้อยอิเลคตรอน"

    ในอีกด้านหนึ่งเธอเป็นผู้ที่สนับสนุนการผลิตสุราพื้นบ้านอย่างเสรี และกิจกรรมของเครือข่ายประชาสังคมมากเช่นกัน

( อ่านรายละเอียด http://www.oocities.com/kratai321 )


Sites in Group

สามัญชน บนถนนประชาธิปไตย

      เป็นโฮมเพจที่นำเสนอประวัติศาสตร์ในมิติด้านประชาชน ซึ่งถือว่าประวัติศาสตร์ที่แท้จริงไม่ได้สร้างขึ้นจากผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ หากแต่เกิดจากประชาชนสามัญ และมวลมหาประชาชนผู้ทุกข์ยากในแผ่นดิน ที่ร่วมกันสละเลือดเนื้อและชีวิต 

      โดยได้นำเอาเรื่องราวของสามัญชนที่เป็นนักต่อสู้ของประชาชน เช่น จิตร ภูมิศักดิ์ ปัญญาชนนักปฏิวัติ , อัศนี พลจันทรหรือนายผี มหากวีของประชาชน , ปรีดีย์ พนมยงค์ หัวหน้าเสรีไทยคนดีที่เมืองไทยไม่ต้องการ , ป๋วย อึ้งภากรณ์ ผู้ใหญ่ใจดีที่ต้องจากบ้านไปไกล , กุหลาบ สายประดิษฐ์ สุภาพบุรุษปัญญาชน , สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ผู้สละชีวิตเพื่อจุดประกายการอนุรักษ์ธรรมชาติ

สมหมาย จันทร์เขียว บรรณาธิการ

เครือข่ายประชาสังคมจังหวัดลำปาง

        เป็นโฮมเพจเผยแพร่กิจกรรมของเครือข่ายประชาสังคม ต่างๆในจังหวัดลำปาง เช่น เครือข่ายสุราพื้นบ้าน เครือข่ายสตรี เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายเกษตรกรรายย่อย เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายประชารัฐ เป็นต้น

        และนำเสนอเรื่องราวของนักกิจกรรมในเครือข่ายต่างๆ ไปพร้อมกันด้วย

สมหมาย จันทร์เขียว บรรณาธิการ


All Thai Phys & Astro Link

 Burin Kumjutpai : Directer


กระดานหนังสือหนังหา - Book Board

 Patiwat Ingkasantatikul : Directerl


See  you  there !  http://groups.yahoo.com/group/NeoFreeEnergy


Welcome  to  NeoFreeEnergy    Group

Counter
See who's visiting this page. View Page Stats
Last Updated 7 January 2003

setstats 1 1