CÁCH LẬP ĐÀN và TỤNG KINH DƯỢC SƯ

 

CẦU AN ĐẢO BỆNH

            Khi bị tai nạn hoặc lâm bệnh nặng, có nghĩa là người đau đă đến lúc gần đất, xa trời, nhọc mệt hôn trầm, cơm cháo không muốn ăn, thuốc thang không hiệu lực. Người trong gia đ́nh cần phải hết sức b́nh tĩnh và nên :

_Đón thầy thuốc chuyên môn về căn bệnh mà trị liệu.

_Khuyên người đau phải b́nh tâm niệm Phật.

_Người trong gia đ́nh cũng phải tổ chức niệm Phật trợ duyên.

_Tổ chức lễ đàn Dược sư diên thọ để cầu tai qua nạn khỏi, bệnh sớm b́nh phục.

            Về phương pháp chữa bệnh thường có hai phương thức :

_Dùng dược lực điều trị

_Dùng sức tin tưởng mà điều trị

            Khi dùng dược lực tức là cần mời các vị Bác sĩ minh y xem bệnh, cho thuốc.

            Khi dùng sức tin tưởng tức là tụng kinh, niệm Phật để có một động lực huyền diệu vô h́nh hổ trợ. Trong cái động lực huyền diệu vô h́nh này cũng có hai duyên:

 

A)_Nội duyên_Tức là tự ḿnh cầu Phật và niệm Phật,tin tưởng nơi đức Phật hộ tŕ, mặt khác niệm Phật th́ tự tâm trong lặng, không khởi lên dục vọng thất t́nh, bệnh tất mau lành.

 

B)_Ngoại duyên_Tưc là do những người trong gia đ́nh tụng kinh, lễ bái giúp vào. Hoặc thỉnh chư Tăng, chư thiện hữu trợ duyên lễ Phật, tụng kinh để đem tâm tưởng tha lực phù tŕ, hiệp cùng tự lực, tất nhiên có được một năng động lực mạnh mẽ mà khiển bệnh t́nh chóng dứt.

            Muốn đạt được sự lư dùng sức tin tưởng trị liệu, người Cư sĩ cần phải biết rơ nghi thức tụng kinh Dược sư, tụng thường hay tụng hội.

NGHI THỨC TỤNG KINH DƯỢC SƯ

 

A)_Tụng thường_Nghiă là đối trước bàn Phật mà đem kinh Dược sư ra tụng, nhất tâm cầu nguyện hồi hướng công đức để cho người bệnh chóng được b́nh phục.

Việc tụng này có thể tổ chức ngay tại trong gia đ́nh hay cầu thỉnh một vị Tăng tụng cho ở chùa cũng được, điều cốt nhất là người cầu tụng cũng như người tụng đều phải chí thành. Gia chủ tín thành nhưng thầy tụng có tính cách là sự tụng thuê, miễn sao xong việc th́ thôi, th́ không có công hiệu. Ngược lại người tụng kinh chí thành mà người gia chủ coi là một sự bất đắc dĩ phải chiều ư mà tổ chức tụng chứ không thật tâm muốn tụng, hoặc cố tổ chức cho có tiếng vang đối với bạn bè, hàng xóm v.v...nghĩa là có tính cách cầu danh th́ cũng không lợi lạc.

Về cách trang biện lễ vật th́ cứ tùy tâm biện lễ, cốt được thanh tịnh là hơn.

 

B)_Tụng hội_Tức là tổ chức lễ đàn Dược sư có bảy vị ngồi tụng hoặc có bảy khu, mỗi khu có bảy vị gọi là đàn Dược sư thất khu.

Việc tụng kinh Dược sư hội cần nên chú ư mấy điểm sau đây:

 

1._THIẾT LẬP ĐÀN TRÀNG_Đàn Dược sư có thể thiết lập tại nhà cũng như tại chùa chia làm 7 khu có 7 h́nh tượng Phật, có tràng phan, bảo cái:

 

THẤT PHẬT TRỢ TUYÊN DƯƠNG

 

            _Nam mô Tỳ Bà Thi Phật

            _Nam mô Thi Khí Phật

            _Nam mô Tỳ Xá Phù Phật

            _Nam mô Câu Lưu Tôn Phật

            _Nam mô Câu Na Hàm mâu ni Phật

            _Nam mô Ca Diếp Phật

            _Nam mô Thích Ca Mâu ni Phật

 

BÁT ĐẠI BỒ TÁT GIÁNG CÁT TƯỜNG

 

            _Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

            _Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

            _Nam mô Đắc Đại Thế Bồ Tát

            _Nam mô Vô Tận Ư Bồ Tát

            _Nam mô Bảo Đàn Hoa Bồ Tát

            _Nam mô Dước Vương Bồ Tát

            _Nam mô Dược Thượng Bồ Tát 

            _Nam mô Di Lặc Bồ Tát   

                                                                   

 THẬP NHỊ DƯỢC XOA ĐẠI TƯỚNG

 

            _Cung Tỳ La Đại tướng

            _Phạt Triết La Đại tướng

            _Mê Xí La Đại tướng

            _An Để La Đại tướng

            _Án Nể La Đai tướng

            _San Đề La Đại tướng

            _Nhân Đạt La Đại tướng

            _Ba Di La Đại tướng

            _Ma Hồ La Đại tướng

            _Thân Đạt La Đại tướng

            _Chiêu Đỗ La Đại tướng

           _Tỳ Yết La Đại tướng 

  

            Bảy khu được phân định ra: Trung Ương _ Thượng phương _ Hạ phương _ Đông phuong _ Nam phương _ Tây phương _ Bắc phương.

            Mỗi khu được đặt 1 cái bàn và 7 ghế ngồi, nếu là tụng 49 vị và mỗi bàn 1 ghế ngồi, nếu chỉ có 7 vị ngồi tụng.

            Về việc bày bàn nên xếp đặt theo 2 phương thức tùy theo vị trí chỗ thiết lập:

            _ Xếp ngang _ bày bàn cùng hướng lên một hướng song song ngang nhau, hoặc giữa 3 bàn và 4 bàn lui xuống một chút.

            _ Xếp theo phương hướng _  Trung Ương 3 bàn, rồi 4 bàn 4 phía đâu vào.( Nh́n thấy 5 bàn một hàng ngang , 3 bàn một hàng dọc ).

            Trung Ương đàn nên được bày biện nguy nga hơn hết và đó là chỗ vị Sám chủ ngồi tụng, nếu được ngoảnh mặt về phương Đông th́ tốt hơn hết.

 

            2._ VẬT PHẨM TRANG TRÍ .

_ Về thức vật bày biện phải có đủ mỗi bàn:

                        a/Đầy đủ                                                    

            _Một tượng Phật

            _Một bát hương                                                   

            _Hai cây nến    (đăng)                                        

            _Hai b́nh hoa                                           

_Hai mâm quả( Năm thứ quả, có năm mầu )

            _Trà

            _Thực( thực vật ăn được như oản khảo hay oản nếp hoặc xôi chè  v.v...

            Về vật phẩm cúng dàng nên y theo lục cúng tức là ở món chay tịnh

 

                        b/Giản tiện

            _Một bát hương

            _Một cây nến

            _Một b́nh hoa

 

            3._ VIỆC THỈNH NGƯỜI TỤNG KINH .

_ Trong hội Dược sư ít nhất cũng nên có một vị Đại Đức Tăng chủ lễ, nếu được 7 vị Tăng hoắc Ni chia ra đứng chủ mỗi bàn th́ càng quí hóa. Trường hợp không thỉnh được vị Tăng th́ cũng có hàng cư sĩ có đức hạnh đáng tôn làm chủ lễ. Tất cả những vị trong đàn đều phải ăn mặc tề chỉnh (có áo tràng) và nếu có thể nên được chay tịnh ba ngày hay một ngày trước khi vào đàn.

            Những vị tham dự tụng kinh Dược sư hội nên giữ những điều cấm sau đây:

            _Không nên ăn trầu trong khi tụng kinh

            _Không nên hút thuốc

            _Không nên chuyện tṛ, cười nói trong lúc tụng kinh cũng như trước khi tụng kinh   

            _Không nên vừa tụng kinh vừa quạt ph́ phà, ph́ phạch hoặc vặn ḿnh nghiêng   bên  nọ, ngă bên kia.

Đối với gia chủ phải giữ tuyệt đối những điều răng cấm sau đây:

          _Không sát sanh.

          _Không mời thầy bùa chú nguyện.

          _Không cầu ma đảo quỉ, tin thầy yêu nghiệt.

Phải thực tâm hồi hướng bằng cách làm các việc phúc đức:

         _Ấn tống kinh sách

         _Làm việc bố thí

        _Tổ chức phóng sanh

Đối với người đau,cũng phải luôn luôn niệm câu :

           “Nam mô Dược Sư Phật”.

Hoặc nếu tâm linh c̣n minh mẫn có thể chuyên tụng bài chú sau đây:

          “Nam mô Bạc Già Phạt đế, bệ sắc xă, lũ rô, bệ lưu ly bát lạt bà, hát ra xà dă, đát tha yết đa dă, a ra hát đế tam miểu, tam bột đà da. Đát điệt tha. Án,bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xă, tam một yết đế sa ha.” Càng nhiều càng có lợi lạc.

           Tuy nhiên, dù là tụng thường, dù là tụng hội, nên có ư niệm chân xác là phương pháp tụng kinh cốt ở ư thành, về lễ lạt càng giản dị càng tốt, trong hoàn cảnh nghèo chỉ cần một nén hương thơm, một chén nước trong cũng đủ.

Next
1