ภาพนี้ท่านผู้ชมก็ส่งมาเหมือนกันครับ
ภาพการผ่าสมองครับ
สมองของคนเราทุกคนเมื่อผ่าออกก็อย่างที่เห็นครับ
กายเนื้อของคนเราสกปรกนะครับ   อย่ายึดมากนัก
เมื่อรู้แบบนี้ก็ทำความดีให้มากๆครับ
อย่ายึดในตัวตนมากนักครับ
เมื่อเอาสมองออก  ก็อย่างที่เห็นครับ
สมองของคนเราทุกคนก็แบบนี้แหละครับ
ผ่าออกก็น่ากลัวเหมือนกันครับ
น่ากลัวจังเลยครับ