Cá raibh ar laethanta saoire?
Bhí mé i gCeanada ar laethanta saoire.

Bhí mé sa
Bheilg ar laethanta saoire.

Bhí mé sa
Bhriotáin ar laethanta saoire.

Bhí mé sa
Fhrainc ar laethanta saoire.

Bhí mé san
Ísiltír ar laethanta saoire.

Bhí mé sa
Bhreatain Bheag ar laethanta saoire.

Bhí mé in
Albain ar laethanta saoire.

Bhí mé i g
Corn na Breataine ar laethanta saoire.

Bhí mé in
Éirinn ar laethanta saoire.

Bhí mé ar
Oileán Mhanann ar laethanta saoire.
The Netherlands
Brittany
Canada
France
Belgium
Ar ais chuig an phriomhleathanach
Ireland
Greece
Italy
United Kingdom
Spain
United States
Turkey
Scotland
Wales
Brittany
The Isle of Man
Cornwall
Cyprus
Germany
Austria
Malta
Hong Kong
1