Cuir isteach an focal ceart san áit a bhfuil na réalta.

Tá an bhean ag teacht. 
Tháinig an bus go díreach in am.
She told me to come.
Dúirt sí liom *****.

Níl an fear sin ag dul.
Chuaigh na daltaí ar thuras go Baile Átha Cliath.
I decided to go home.
Shocraigh mé ***** abhaile.

Chonaic mé an cailín ag breith ar an sliotár.
Rug Eamon ar a chóta mar bhí sé faoi dheifir.
They told me to take hold of the rope.
Dúirt siad liom ***** ar an rópa.

Bhí an páiste óg ag rá a phaidreacha.
Dúirt sí liom go raibh an aimsir millteanach olc inné.
I would like to say “thank you”.
Ba mhaith liom “go raibh maith agat” a *****.

An raibh an duine sin ag déanamh dul chun cinn?
Rinne mé dearmad den chluiche peile faraor.
It is time for me to do my homework.
Tá sé in am dom m’obair bhaile a *****.

Chuala sibh mé ag ithe brioscán prátaí.
Níor ith na daoine na hispíní mar bhí siad ámh.
I wouldn’t like to eat those apples.
Níor mhaith liom na húlla sin a *****.

Bhí an múinteoir ag tabhairt amach dom mar rinne mé dearmad ar m’obair bhaile.
Ar thug mé leathanach bán do gach duine sa rang?
They told her to give the money to him.
Dúirt siad léi an t-airgead a ***** dó.

Tá an bhean sin ag fáil airgid ón bhanc.
Ní bhfuair mé do theachtaireacht in am a thaisce.
I want to get my sandwich now.
Ba mhaith liom mo cheapaire a ***** anois.

Beidh sibh ag cluinstin scéala uaim ar ball.
Chuala mé fuaim na farraige agus mé ar an trá.
I can’t hear the music.
Ní féidir liom an ceol a *****.

An bhfuil tú ag feiceáil na spéire anois?
Chonaic mé go raibh na leabhair uilig scriosta.
Can you see the screen?
An féidir leat an scáileán a *****?

1