This year, in continuing our study of Irish, we will learn the answers to 100 questions, as well as much more vocabulary, phrases and grammar.

Anyone who can pass an oral test at the end of Year 10, based on a sample of about 15 of these 100 questions, will be able to wear the silver fáinne in the knowledge that they have earned it and can hold a basic conversation with other Irish speakers. 

People who wear the fáinne are telling everyone else that they are not only able, but more importantly, willing, to speak Irish at any time to anyone.  The fáinne is not like any other badge, and it is not a piece of jewelry.  Wearing it carries responsibilities.

Pupils who are studying A-level Irish will be able to wear the gold fáinne when they can communicate almost as easily in Irish as they can in English.

Anyone who is learning Irish can wear the Cúpla Focal (a couple of words) badge as a sign that they are keen to practice those phrases they know.

Pupils will be able to buy badges and fáinní through the Irish Department at certain times during the year.
Tá trí rang againn i mBliain a Deich, le ceathrar agus ochtú ar fad ag staidéar na Gaeilge.  Tá na cailíní uilig seo ag obair dá bhfáinní airgid i mbliana agus beidh cuid acu ag roghnú na Gaeilge mar ábhar GCSE.
Na hUltaigh

Clár Nic Adaim
Brónach Ní Bhroin
Sorcha Ní Chorragáin
Clár Ní Chéirín
Caitríona Ní Mhealláin
Úna Nic Cú Uladh
Áine Ní Mhuirí
Clár Nic Muireartaigh
Aindria Ní Ghráda
Eibhlín Ní Uiginn
Siobhán Ní Néill
Dearbhla Ní Ruairc
Brónach Ní Choinn
Caitríona Ní Thomhnair
Sinéad Nic Beinéid
Rachel Ní Chuilinn
Cristín Ní Dhuíginn
Áine Nic Giolla Iain
Antainín Nic Cristín
Saorbhreathaichín Nic Cionaoith
Siobhán Ní Bhaoill
Lára Ní Riada
Róisín Starcaidh
Maire Nic Toirealaigh
Na Muimhnigh

Aoife Nic Giolla Fhinnéin
Rachael Nic Cristín
Ciara Nig Bhrádaigh
Sorcha Nig Eochaín
Córa Nic Fhibín
Aindria Nic an Ultaigh
Sinéad Ní Mhóra
Róisín Ní Mhuireagáin
Niamh Ní Uiginn
Donnchaidhín a Préith
Aoife Ní Riabhaigh
Niamh Nic Liam
Fíona  Ní Fhearais
Léan Ní Fhloinn
Orlaith Nic Giollarnáth
Stiofáinín Nic Dhuifinn
Ciara Nic Giolla Mhuire
Clár Nig Aoidh
Clár Nic Mharcais
Gemma Nic Artáin
Caraí Labhaoise Nic Dhúghaill
Nuala Nig Corraín
Caitríona Nic an Bheatha
Úna Ní Mhurchú
Niocóla Ní Mhuirí
Oilbhe Ní Eoghain
Liondsaí Nic Pháidín
Deirdre Nic Philib
Damhnait Ní Choinn
Damhnait Ní Choinn a Dó
Emma Rosató
Rang Bhean Uí Chathluain

Camhaoirín Nic Giolla Mhaoil
Aisling Ní Bhroin
Lára Nic Cearbhaill
Ceallach Ní Dhoinn
Medhbh Ní Annaidh
Áine Ní Airmhí
Amy Nic Thomáis
Nóilín Ní Chionga
Stáise Nic an Chléirigh
Róisín Nic Giolla Iain
Máire Nic an Aba
Emma Nic Néill
Áine Nic Uaid
Gemma Ní Mhaolchallann
Nuala Ní Mhaoláin
Laoiseach Ní Ruanaigh
Clár Albanach
Emma Ní Chaoillte
Gobnait Nic Gabhann
Soinia Ní Ghaoithín
Áine Ní Dhúghaill
Sorcha Ní Bhléine
Cóirín Ní Bhrisleáin
Ursula Ní Chonalláin
Stiofáinín Ní Dhonnaile
Rachel Ní Dhoinn
Máire Ní Fhríl
Gemma Ní Ghibne
Dónaillín an Chnoic
Rút Ní Cheallaigh
Gearóidín Ní Laoghóg
Róisín Nig Aoidh
Máire-Clár Ní Ruairc
1