Mo Lá Féin

Chuala mé mo mhamaí i mo sheomra.
Mhúscail mé ar leath i ndiaidh a seacht.
D’éirigh mé as mo leaba.
Nigh mé mé féin.
Chuir mé orm mo chuid éadaigh.

Chuaigh mé síos staighre.
Fuair mé mo bhricfeasta ó mo dhaidí.
D’ith mé arán rósta.
D’ól mé cupán tae.
D’amharc mé ar an teilifís.


Chuir mé mo leabhair i mo mhála scoile.
D’fhág mé an teach.
Shiúil mé go dtí an bus-stad.
Tháinig an bus.
Chuaigh mé sa bhus.

Chonaic mé mo chairde.
Rinne mé m’obair bhaile sa bhus.
Bhain mé an scoil amach.
Dúirt mé “Dia dhuit!” le mo mhúinteoir.
Thug mé m’obair bhaile do mo mhúinteoir.

D’imir mé cluiche camógaíochta.
Rug mé ar an sliotar.
Bhain mé díom mo chuid éadaí spóirt.
Bhí mé tuirseach ag deireadh an lae.
D’éist mé leis an raidió.
Rang a Naoi A

An Dr Annraoi

Aisling Ní Labhraí Tréan
Méagan Bradshaw
Néómaí Ní Chamhraí
Mairtíne Doibín
Méagan Nic Shíomóin
Cuisle Nic Giolla Easpaig
Aisling Nic Giolla Fhaoláin
Ciorstaidh Ní Aodha
Néadaoin Ní Eireamhóin
Deime Ní Leannacháin
Sorcha Nig Aoidh
Narsaín Nic Mhathúna
Clár Nic Giolla Rua
Cóirín Nic Rialláin
Róisín Nic Néill
Oilbhe Ní Mhurchú
Stiofáinín Nic an Phrionsa
Stáise Ní Riabhaigh
Clár Sabhaois
Cristíona Ní Sheibhleáin
Cuileann Nic Gabhann
Téalsaí Bhreatnach

You need Java to see this applet.
1