Seo cur síos ar roinnt múinteoirí as
Scoil Ghramadaí na Deastógála.  Cé hiad?


1. Is as Latharna dó.  Tá sé measartha íseal agus measartha gealgháireach.  Tá a chuid gruaige fionnrua.  Is múinteoir Teagasc Críostaí é.  Cé hé?  _________________________________________

2. Tá a cuid gruaige iontach fada.  Caitheann sí spéaclaí.  Tá sí tanaí agus imríonn sí camógaíocht.  Tagann sí ar scoil gach lá ar an bhád farantóireachta.  Cé hí?  _____________________________________

3. Tá sí measartha beag agus tá a cuid gruaige fionn agus díreach.  Ní Éireannach í.  Tá iníon aici.  Tá sí ina cónaí i dTamhnach Naomh.  Is múinteoir teanga í.  Cé hí?  __________________________________

4. Tá féasóg air.  Caitheann sé spéaclaí.  Tá sé ina chónaí i gCaisleán Uidhilín.  Tá iníon aige ar an scoil.  Cé hé?  _____________________

5. Is múinteoir mata í.  Caitheann sí spéaclaí agus tá a cuid gruaige donn, measartha catach agus measartha fada.  Is múinteoir bliana í.  Tá sí cairdiúil agus cainteach.  Cé hí?  ______________________________

6. Is múinteoir teanga é.  Tá sé iontach cliste agus dóighiúil.  Is maith leis an ceol traidisiúnta.  Tá sé ina chónaí i mBéal Feirste.  Caitheann sé an fáinne.  Cé hé?  _______________________________________

7. Tá sí pósta.  Tá sí fionn.  Tá a cuid gruaige fada catach.  Bhí sí ag obair go crua ar an léiriú anuraidh.  Cé hí?  _____________________
Seo quoiz do dhaltaí Bhliain a hAon Déag
Cuir na freagraí chugam oheireamhoin@hotmail.com
1