ประเภท ลักษณะ ที่มา โทษ ภูมิคุ้มกัน แหล่งรักษา กฎหมาย หน้าแรก


ยากล่อมประสาท : ยานอนหลับ 
 ยากล่อมประสาทเป็นยาที่แพทย์ให้กับคนไข้ที่มีความผิดปกติของระบบประสาทยาจะ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของสมอง ทำให้จิตใจสงบ  หายวิตกกังวล ยาพวกนี้มีฤทธิ์กดสมองไม่มากไม่ถึงที่จะทำให้หมดสติ ยาพวกนี้มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด  แต่ละชนิดฤทธิ์กดสมองมากน้อยต่างกัน  บางพวกมีฤทธิ์แรง บางพวกมีฤทธิ์อ่อน

 


ฤทธิ์ของยากล่อมประสาท
 ยากล่อมประสาทที่มีฤทธิ์อ่อน จะมีฤทธิ์กดสมองในระดับต่ำ ทำให้สมองคลายความตึงเครียดหายวิตกกังวล  ไม่คิดมาก  ยาที่มีฤทธิ์แรง เช่น เมโปรบาเมทมีฤทธิ์กดสมองในระดับสูงกว่า และมีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวลง  ในรายที่กล้ามเนื้อมีอาการเกร็ง ยาที่มีฤทธิ์แรง  ถ้าใช้มากเกิน ขนาดจะกดการหายใจ ทำให้ความดันเลือดต่ำ สมองถูกกดมาก  ทำให้หมดสติและตายได้
ยากล่อมประสาทเป็นสิ่งเสพติด
 การใช้ยากล่อมประสาทติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน  จะทำให้เกิดการเสพติดทั้งทางร่างกายและจิตใจ และยังทำให้เกิดพิษเรื้อรังแก่ผู้เสพ  โดยจะทำให้มีอาการมึนงง  ใจคอหงุดหงิด  ความรู้สึกเลื่อนลอย  ขนาดความรับผิดชอบ ชอบทะเลาะวิวาทก้าวร้าวผู้อื่น บางครั้งมีอาการคลุ้มคลั่ง พูดไม่ชัด และบางครั้งจะทำในสิ่งที่คนปกติเขาไม่ทำกัน
อันตรายจากยากล่อมประสาท
 อันตรายจากยากล่อมประสาทนั้น มาจากพิษของตัวยาเอง  ซึ่งมีทั้งพิษแบบเฉียบพลันและพิษที่เกิดจากการใช้ยาติดต่อกันนานๆ 
1.  พิษแบบเฉียบพลัน เป็นพิษที่เกิดจากการใช้ยาเกินขนาด  พวกยาที่มีฤทธิ์แรงอยู่แล้วอาการที่เกิดขึ้นจะรุ่นแรงมาก  ยาจะออกฤทธิ์กดสมองมาก  ทำให้หมดสติการหายใจติดขัด ความดันเลือดลดลงต่ำ และในที่สุด  ก็ถึงแก่ความตาย ส่วนในยาที่มีฤทธิ์อ่อน ถ้ากินยาเข้าไปเกินขนาดมากๆ  อาการทีเกิดขึ้นก็จะเหมือนยาที่มีฤทธิ์แรงเช่นกัน
2. พิษที่เกิดจากการใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานๆ การใช้ยากล่อมประสาทที่มีฤทธิ์แรงติดต่อกันเป็นเวลานานๆ จะทำให้ร่างกายเกิดความต้านทานต่อยา และทำให้เกิดการเสพติดทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะใช้ยาในขนาดมากหรือน้อยก็ตาม  เช่น เมโปรบาเมทในขนาดต่ำๆ เพียง 2 -4 กรัม/วัน  ก็ทำให้เกิดการเสพติดได้  การหยุดใช้ยาทันที่จะทำให้มีอาการตั้งแต่เพ้อคลั่ง นอนไม่หลับไปจนกระทั่งถึงชักและตายในที่สุด
 ส่วนยาที่มีฤทธิ์อ่อน  เป็นยาที่มีพิษน้อยกว่า ถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ  อาจจะทำให้มีผื่นคันเกิดขึ้น  คลื่นไส้ ปวดศรีษะ ความรู้สึกทางเพศเสื่อมลง นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทำให้เม็ดโลหิตขาวน้อยลงด้วย  สำหรับผู้หญิงจะทำ ให้ประจำเดือนผิดปกติ

เหล้าแห้ง 

เป็นอนุพันธ์หนึ่งของยากดประสาทมีชื่ออื่นๆ ว่า เซโคนาลปีศาจแดง ยานี้มีฤทธิ์กดประสาท จะทำให้เกิดอาการมึนงง มึนเมา การใช้นานๆ ทำให้ประสาทเสื่อม ประสาทหลอนขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ทำให้เกิดความบ้าบิ่น ใจคอหงุดหงิด  ก้าวร้าวรุนแรง  และมีความโน้มเอียงที่จะทำร้ายตนเอง เช่น ใช้มีกรีดแขน คอ จนถึงฆ่าตัวตายได้
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

จัดทำโดย...นายไชยา  เฉลียวพงษ์  อาจารย์ 1 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย

1