ประเภท ลักษณะ ที่มา โทษ ภูมิคุ้มกัน แหล่งรักษา กฎหมาย หน้าแรก

ชื่อทั่วไป : กระท่อม (Kratom)
สารเคมีที่ออกฤทธิ์ :Mitragynine


ลักษณะทางกายภาพ :

กระท่อมมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีแก่นเป็นไม้เนื้อแข็ง ใช้ส่วนของใบเป็นสิ่งเสพติด ลักษณะใบคล้ายใบกระดังงาหรือใบฝรั่งต้นหนาทึบ ต้นกระท่อมมี 2 ชนิด คือ

1. ชนิดที่มีก้านและเส้นใบ เป็นสีแดงเรื่อๆ

2. ชนิดที่ต้นสีเขียว ใบสีเขียว ดอกกลมโตเท่าผลพุทราไทยล้อมรอบด้วยเกสรสีแดงเรื่อๆ คล้ายดอกกระถิน มีชื่อเรียกต่างๆ เช่น กระทุ่มโคก กระทุ่มพาย เป็นต้น

ประวัติความเป็นมา
กระท่อมเป็นพืชเสพติดชนิดหนึ่ง ส่วนมากพบในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศอินเดียและในประเทศไทย กระท่อมไม่ขึ้นแพร่หลายทั่วไป จึงไม่เป็นที่รู้จักมักคุ้นกับชาวตะวันตก และอเมริกา ดังนั้น จึงไม่มีชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ แต่เรียกชื่อทับศัพท์ตามภาษาไทยว่า Kratom

ประเภทของยา :
จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

การออกฤทธิ์ :
ในใบกระท่อมมีสารไมตราจัยนินที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทเช่นเดียวกับใบโคคา ทำให้ทำงานไม่รู้ จักเหน็ดเหนื่อย ทนแดดไม่รู้สึกร้อน และยังมีฤทธิ์กดศูนย์ประสาทเมื่อรับประทานจำนวนมากแบบเดียวกับการเสพฝิ่น

ผลต่อร่างกาย
ทำให้ประสาทมึนชา เมื่อเสพจนติดแล้วผิวหนังจะดำเกรียมคล้ายกับถูกแดดจัดเผา แม้แต่อยู่ในร่มผิวหนังก็ดำเกรียม และอุจจาระมีสีเขียว คล้ายมูลแพะ ท้องผูกเป็นประจำต้องระบายท้องเสมอ
 

โทษทางกฎหมาย
จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

ข้อหา ยาเสพติดให้โทษประเภท 5
ผลิต นำเข้า ส่งออก - จำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท (ม.75 ว.2)
จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย - จำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท (ม.76 ว.4)
ครอบครอง - จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.76 ว.3)
- ถ้า 10 กก. ขึ้นไป ถือว่าครอบครองเพื่อจำหน่าย (ม.26 ว.2)
เสพ - จำคุกไม่เกิน 1 เดือน และปรับไม่เกิน 1,000 บาท (ม.26 ว.2)
ใช้อุบาย หลอกลวง ขู่เข็ญใช้กำลังประทุษร้ายฯให้ผู้อื่นเสพ - จำคุก 1-10 ปี และปรับ 10,000-100,000 บาท (ม.93)
- ถ้ากระทำโดยมีอาวุธหรือร่วมกัน 2 คนขึ้นไป จำคุก 2-15 ปี และปรับ 20,000-150,000 บาท
- ถ้ากระทำต่อหญิงหรือยังผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทำความผิดอาญา หรือเพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดอาญา จำคุก 3 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับ 30,000-500,000 บาท
ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพ จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 (ม.93 ทวิ ว.2)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

จัดทำโดย...นายไชยา  เฉลียวพงษ์  อาจารย์ 1 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย

1