2004-12-21

Wirtualna Polonia

PRZEMILCZANA PRAWDA O STANIE WOJENNYM

c/ robienie dla celow retoryki P. Skonkowej publikacji jastrzebia z Walesy jest zupelna farsa. Walesa od pocztku byl czlowiekiem Kiszczaka & Co i dzialal w mysl jego wytycznych od poczatku do konca. Dletego zostal do Stoczni podrzucony, dlatego usilowal zakonczyc Strajk Sierpniowy po uzyskaniu mizernych i nie powszechnych podwyzek i dlatego zostal w “S” otoczony Kiszczakowymi doradcami rodem z KORu i gwardią przyboczną typu Miecio czy Celinski (w roli Walesowej sekretarki – edytorki).

Ballada o silnym zabarwieniu proletariackim. Tkaczki z fabryki lnu w Zyradowie

Ballada o silnym zabarwieniu proletariackim. Tkaczki z fabryki lnu w Zyradowie:
"Obecny kapitalizm oligarchiczny to kapitalizm tylko dla tych, którzy położą łapę na podatkach płaconych przez resztę. Dla owej reszty pozostaje wegetacja za zarobki pozwalające na przeżycie, ale nic więcej. I bezrobocie, zapewniające pulę taniej, chętnej siły roboczej, tudzież zabezpieczające przed nadmiernymi oczekiwaniami płacowymi (bo jak się nie podoba...). Cóż, do pewnego stopnia sami sobie winni - kartkami wyborczymi konserwują system "sprawiedliwości społecznej", bo są za głupi, żeby zrozumieć, że żeby dać, trzeba najpierw zabrać (i z zabranego utrzymac jeszcze siebie i dać kontrakty kolesiom)."

2004-12-20

Ze Szczecinem na dziobie i rufie

Śledziołapy - Stowarzyszenie Absolwentów PSRM

Kwadratura kola - OnetBlog: " Ze Szczecinem na dziobie i na rufie"

Ze Szczecinem na dziobie i rufie - OnetBlog

2004-12-19

9 kategorii diaspory polskiej

Polaków można podzielić na przynajmniej 9 kategorii:

 1. emigrant
 2. Polonus
  W St. Zjednoczonych nazywa się ich teraz Polish-Americans, jest to grupa etniczna, która nie dąży do zjednoczenia logistycznego z Polakami w Polsce, tylko zabiega o swój lepszy status w miejscach zamieszkania.
 3. wywieziony
 4. przesiedleniec
 5. wypędzony z Kresów
 6. uciekinier
 7. autochton
 8. Polak zamieszkały za granicą
  Następną kategorią Rodaków są Polacy zamieszkali za granicą (8), gdzie pracują lub są na emeryturze, albo żyją w mieszanych małżeństwach. Polacy ci czują się obywatelami "Światowej Wioski," która zaludni się Rodakami po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

  Tu trzeba by uściślić nieco powyższą definicję:
  Tzw. obywatel polski niepotwierdzony
  np. Brzeziński - "jednopaszportowiec"
  "Dowodowiec"
  bez paszportu na saksach w Londynie
  Kilkupaszportowiec z PESELem
  posiadacz dwu lub więcej paszportów w tym jeden polski
  Kilkupaszportowiec w/o PESEL
  posiadacz dwu lub więcej paszportów oprócz polskiego i kwalifikujący się wobec tego do kategorii 1

 9. Polak zamieszkały w Polsce
Semantyka raczej dyskusyjna a w szczególności kategoria ósma. Tym bardziej, iż autor klasyfikacji Andrzej Targowski mówi gdzie indziej o diasporze zawiedzionych.

Litwo, obczyzno

Nasz Czas: "polska historiografia, która zamiast opisywać obiektywnie dzieje Polski, nadaje im sens "ku pokrzepieniu serc," gdzie zwykle każda porażka jest "sukcesem. " W ten sposób, jak twierdzi Andrzej Walicki, "traci się wymierny interes narodu i szybko przechodzi się do porządku nad ofiarami i klęskami w imię wielkości ostatecznego celu, kiedy klęska podobno przybliża nas do wymarzonego ideału." Podejście to przypomina utopijne i niewykonalne idee marksizmu i leninizmu, dla których zamordowano ok. 100 milionów ludzi."

NaszCzas :: ARCHIWUM - Przed 22 listopada 2001 r.

Nasz Czas: "W Kownie, w miłej rodzinnej atmosferze, uczczono 15-lecie powołania Kownieńskiego Związku Polaków na Litwie. Próba rozbicia tamtego współpracującego ze sobą od pokoleń, głównie inteligenckiego kulturotwórczego środowiska, przez byłego, na szczęście, konsula Mieczysława Jackiewicza i nie statutowego narzucenia lidera o robotniczo - chłopskim pochodzeniu w odróżnieniu od Wilna wyraźnie się nie powiodła. W doświadczonym od pokoleń, mądrym i odpowiedzialnym społeczeństwie prowokacja zwyciężyć nie może."

1