Saluto.

Martin Lavallée

Qua me es?

Me es studento evanta 26 yari pri administrala tekniki en la kolegio André-Laurendeau, plu precize pri financi. Me havas diplomo pri Beletro quan me finis en 1996. Me lernis Esperanto en 1987, Interlingua en 1992 ed Ido en 1997. Me kreis ye la 12/09/97 10:20:21 ica pagino por pozar diversa texti Ide.

Me prizas la kantistino Enya.

Me skribas prozo quan me multe prizas. Me nur komencas.

Me anke prizas lektar. Yen kelka

Revui en Ido

Letro Internaciona. Publikigita en Francia, Jean Martignon es olua kreanto. Tradukuri ed originala kreaji aperas quarfoye yare. La numero de januario til marto kontenas interesiva artikli pri kultural, arkeologiala ed sciencala temi; extrakto da verko de la hipana novelisto Julio Cortazar; filozofiala pensaji di ancian egipta papirus; anekdoto cirkum kelta tombeyo en Hesse, Germania; ed komentarii pri la biologiala ed konvencionala agrikulturi. Artikli de ita revuo pri prehistoriala fantomi, pri trubaduri ed pri kombucha es en la reto. Anke esas prego ad Maria ek ica revuo.

Por recevar ekzemplero, skribez ad:
Jean Martignon,
12 rue Maurice Utrillo,
F-91600 Savigny-sur-Orge,
France.

Ido-Saluto. Produktita en Germania da Hans Stuifbergen. Inter artikli ed anonci pri Ido es kreaji kom "Mikra historio di mea lando Liberia"; "Tibeta monako"; "Quon Afrika bezonas por su developar?", poemi ed adresi di homi deziranta korespondar en Ido. Tri artikli di ita revuo pri Rudolph Valentino, pri la la Azura Groto ed tradukuro en Ido de nacionala neerlanda jurnalo es en la reto.

Por plu di informi skribez ad:
A. Neussner,
Thüringer Str. 3,
D-37284, WALDKAPPEL - Burghofen
Allemagne.

Ido-Vivo. Produktita en Anglia, ita publikigajo es la organo di la Societo por la Internaciona Linguo (Ido). La numero di agosto kontenas quarpagina artiklo pri la solvo di la matematikala teoremo di Fermat, ed sispagina artiklo pri la filologisto Otto Jespersen ed olua intereso en la realigo di internaciona linguo. Es anke artiklo pri la Ido-Konfero en Bakkum, Hollande komence di agosto 1997.

Por recevar senpaga exemplero, skribez ad:
Sro David Weston,
24 Nunn Street,
Leek, Staffs, ST13 8EA,
Angleterre.

Progreso, la neevitebla magazino di l'Uniono por la Linguo Internaciona (ULI), aparas 3foye yare:
Franz Regnier,
27 Ville du Bois,
B-6690 Vielsalm,
Belgique.
Me pozis kelka artikli da ita revuo rete pri "Kelka impresi ek la Filipini", pri prehistoriala fantomi ed poemi da Heidi Neussner ed da Tom Wood. Fine trovesas artikli da Marion Kasper pri Annette von Droste-Hülshoff ed da Heidi Neussner pri la japona haikui.

La kordiego geyal, letro di novaji por geyi e lesbiani tra la tota mondo. La nova numero havas artikli kun la tituli Ian Roberts (apoganto di la XIII Australiana) sufris esar geyo ante divenir simbolo, du homeosexuali prenas Iberia koram tribunali Europana, Spektita (pri la filmo A toute vitesse) e Lektita (Egiptio, vizito en 1895: Idolingua libro komprebla da la Germana Ido-Societo), Kolumno da Alexandro la Granda, Annette de Droste Heulshoff poetino e desfortunoza muliero, Nulamaniere relatas karnevalo e Geyi infektita serchas l'un l'altra por sexuago.

Ica revuo skribas anke "Gratuita por ti qui ne povas pagar lo". Kad ulu nun povus havar raciono ne abonar olu? La kuverto portas kom sendinto "La Kordiego G." kun la adreso, do nulu povas devinar quo esas ene.

La redaktero esas:
Hans Stuifbergen
La Kordiego Geyal — p/a Editerio tia libro!
Postapart 33301
1090 PC Amsterdam
Nederlando

Kreez Vua Dijitala Karto Postal

Dijitala Karto Postal. Skribar Dijitala Karto Postal es facila. Nur plenigez la formulari por kompletigar la tri etapi. Vu povas prespektar e korektigar olu tam ofte kam vu deziras. Por probar ica servo simpe erste skribez Dijitala Karto Postal a ua propra e-postal adreso. En nia FAQ vu trovos frequa questioni ed respondi. Irez ad http://www2.all-yours.net/cgi-localbin/dp20/start20?write40 por facar ico.

TTTa pagini da Tom Wood

En ica pagino trovesas la paginari da Tom Wood, magna poeto dil Idolinguo, ed idolingue habila tradukero di chef-verki di la literaturo.

En ica pagino trovesas la plimulto de la pagini en od pri Ido, ed pluse listo di adresi di Idoparolanti.

Hike es un fotografuro di me:Vu povas me vidar adklikante realagrandese

od se vu preferas mikra fotografuro.

Temi di mea pagini:


Ido: présentation en français de l'ido


Ido la linguo internaciona: kun texti plurlingue


Ret-adresi di Idolinguala parolanti
Url-adresi di Idolinguala pagini: adresuyo

Sendez me mesaji ad idolinguo@oocities.com dume!
Me es en plena konstruktado, ed pregas vu rivenar, kande vu povos.

Interreta adreso di la oficala TTTeyo: http://members.aol.com/idolinguo/index.html

Ica pagino es donata da

Havez vua propra senpaga ttteyo

1