Ludwik Chmaj

 

Bibliographic ( University of California http://melvyl.cdlib.org except where indicated )

Author Chmaj, Ludwik, 1888-1959. Title Marcin Ruar : studjum z dziejów racjonalizmu religijnego w Polsce / napisal Ludwik Chmaj. Publisher Krakow : Polska Akademja Umiejȩtności, 1921. Description 154 p. ; 26 cm. Series Rozprawy Polskiej Akademji Umiejȩtności wydział historyczno-filozoficzny. Serja 2 ;t. 37. Series Rozprawy Wydzialu Historyczno-Filozoficznego.Seria 2 ;t. 37.
Subject Ruarus, Martinus, 1588 or 90?-1657.

Author Chmaj, Ludwik, 1888-1959. Title De Spinoza a bracia polscy. Publisher Kraków, Krakowska spółka, 1924.
Description 42 p. 24 cm.
Subject Unitarianism -- Poland. Spinoza, Benedictus de, 1632-1677.

Author Chmaj, Ludwik, 1888-1959. Title Samuel Przypkowski na tle prądów religijnych XVII wieku / Ludwik Chmaj. Publisher Kraków : Polska Akademja Umiejętności, 1927.
Description 240 p. ; 24 cm. Note Includes index.
Subject Przypkowski, Samuel, 1592-1670. Socinianism.

Author Chmaj, Ludwik, 1888-1959. Title Rozwój filozoficzny Kartezjusia. Imprint Kraków, Polska Akademia Umiejetnosci, 1930.
Descript 202 p. Note Cartesianism. At head of title: Polska akademja umiejetnosci. Bibliographical footnotes.
Subject Descartes, René, 1596-1650.
[ Source : New York Public Library http://catnyp.nypl.org ]

Author Chmaj, Ludwik, 1888-1959. Title Ślązacy wśród braci polskich : karta z dziejów stosunków kulturalnych śląska z polską / Ludwik Chmaj. Publisher Katowice : Sklad Glowny Kasa im. Mianowskiego, 1936.
Description 50 p. ; 24 cm. Series Polski Slask ; 19. Note At head of title: Wydawnictwa Institutu Śląskiego. Note Bibliography: p. 49-50.

Author Chmaj, Ludwik, 1888-1959. Title Okazjonalism; geneza i rozwój. Imprint Warszawa, Ksiegarnia Kasy im. J. Mianowskiego, 1937.
Descript x, 99 p. Series Biblioteka Przegladu filozoficznego ; t. 2 Note "Wydano z zasilku Funduszu kultury narodowej J. Pilsudskiego." "Bibliografia": p. [ix]-x. Subject Cartesianism.
[ Source : New York Public Library http://catnyp.nypl.org ]

Author Descartes, René, 1596-1650. Title Namietnosci duszy. Przelozyl, wstepem i objasnieniami zaopatrzyl dr Ludwik Chmaj ...
Imprint Warszawa, 1938.
Descript 196 p. 22 cm. Series Biblioteka filozoficzna klasyków [30] Note "Literatura", p. 17. Subject Emotions. Mind and body. Add'l name Chmaj, Ludwik, 1888-1959, editor.
[ Source : New York Public Library http://catnyp.nypl.org ]

Author Chmaj, Ludwik, 1888-1959. Title Bracia Polscy; ludzie, idee, wpływy. Edition [Wyd. 1.]
Publisher Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe, 1957.
Description 506 p. illus. 25 cm. Note Includes bibliography.

Author Chmaj, Ludwik. Title Studia nad arianizmem. Edition [Wyd. 1.] Publisher Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe, 1959.
Description 563 p. illus. 25 cm. Note At head of title: Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Polish, English, German, and Italian. Errata slip inserted. Note Includes bibliography. Subject Socinianism.

Author Socinus, Faustus, 1539-1604. Title Listy. Oprac. Ludwik Chmaj. [Przel. Tadeusz Bienkowski et al.
Imprint Warszawa [Panstowowe wydawn. naukowe] 1959.
Edition 1. wyd.] Descript 1 v. port. 25 cm. Series Biblioteka pisarzy reformacyjnych ; nr.2
[ Source : New York Public Library http://catnyp.nypl.org ]

Author Instytut Filozofii i Socjologii (Polska Akademia Nauk) Title Studia z dziejów ideologii religijnej XVI i XVII W. Autorzy: L. Chmaj [et al.]
Publisher Warszawa [Paʹnstwowe Wydawn. Naukowe] 1960.
Description 287 p. 24 cm. Series Archiwum historii filozofii i myʹsli społecznej ;6. Note Some articles in Latin. Summaries in English or French.

Author Chmaj, Ludwik, 1888-1959. Title Faust Socyn, 1539-1604.
Publisher [Warszawa] Ksiąźka i Wiedza, 1963.
Description 511 p. Note Summaries and tables of contents also in Russian and English. Note Bibliographical references included in "Przypisy": p. [449]-500.
Subject Socinus, Faustus, 1539-1604. Socinianism.

 

Page created 17 December 2003
Last updated

W. Paul Tabaka
Contact paultabaka@yahoo.com 1