Karol Sierakowski

 

From A HISTORY OF UNITARIANISM, Socinianism, etc., 1945 by Earl Morse Wilbur

...     In fact, there was now no longer any good reason why they [i. e. the Polish Socinian exiles] should continue to live in Prussia . . ; for in 1767 religious freedom had been proclaimed in Poland, and 'Arians' were no longer liable to prosecution there. Undoubtedly some of them then returned to the homeland, though no record of them remains. [?] We can trace but one individual. One of the owners of Andreaswalde [Kąsinowo] late in the eighteenth century was the family Sierakowski ; and of this family came General Karol Sierakowski, who won fame under Kosciuszko in the war against Russia. He remained true to the faith of his fathers to the end of his life at Warsaw in 1824, and is said to have been the last Socinian in Poland.30

      30 cf. Józef Zajaczek, Pamietniki . . . albo historya revolucii . . . r. 1794 (Memoirs or history of the revolution of 1794), Poznan, 1862, chaps, 8 and 9 ; Merczyng, op. cit. [i. e. 'Ostateczny koniec Aryan polskich' (The last end of the Polish Arians), Przeglad Historyczny, xii (1908)] p. 88.

A HISTORY OF UNITARIANISM, Socinianism and its Antecedents.
Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press 1945, pp. 520-21.

 

From CADET'S UNION OF THE 2ND REPUBLIC OF POLAND

...     The solemn opening of the Knights' School took place in autumn 1765 in Warsaw.    ...    Names of such eminent personages as the first Commander of the School - Prince Adam Czartoryski, General Tadeusz Kosciuszko - the most esteemed alumnus, Julian Ursyn Niemcewicz, Stanisław Fischer, Karol Sierakowski, Jakub Jasiński, Karol Kniaziewicz, Michał Sokolnicki, Stanisław Kostka-Potocki, are forever bound with the Knights' School in the history of Poland.

http://www.federez.republika.pl/English/cadets.htm

 

From SZKOŁA RYCERSKA W WARSZAWIE by Andrzej Ajnenkiel

Szkoła Rycerska była nowoczesną uczelnią. Wywarła ogromny wpływ na uformowanie ówczesnej elity społeczeństwa. Jej wychowankami byli wybitni politycy, świetni dowódcy. Oddziaływali oni na dzieje państwa i narodu w epoce zapisanej takimi wiekopomnymi wydarzeniami jak Konstytucja 3 Maja i całe dzieło Sejmu Wielkiego, jak i wielkim zrywem powstania kościuszkowskiego. Stali się też oni zaczynem epopei legionowej i późniejszych działań niepodległościowych. Przypomnijmy niektóre nazwiska absolwentów szkoły. Obok najwybitniejszego z nich, Tadeusza Kościuszki, byli generałowie: Karol Kniaziewicz, Michał Sokolnicki, Stanisław Mokronowski, Stanisław Fischer, Jakub Jasiński, Józef Sowiński, Karol Sierakowski, dalej ???cywile”: Julian Ursyn Niemcewicz, Kazimierz Sapieha, Andrzej Niegolewski i najznamienitszy chyba polski myśliciel XIX wieku Józef Hoene Wroński.

http://www.aon.edu.pl/biuletynztk/a6.htm

 

Page created 18 November 2003
Last updated

W. Paul Tabaka
Contact paultabaka@yahoo.com 1