PARTIT NAZZJONALISTA   
GID. FIDUCJA. DIREZZJONI.
 
 • It- tatiegha fil- MLP ghall-kariga ta' Deputat Mexxej
 •  
  Ta' Alfred Sant bil-qawwi kontra Anglu Farrugia  
 • Anglu Farrugia jidher hdejn il-Mexxej Laburista Alfred Sant hiereg mill-Parlament waqt il-krizi tal-Gvern f'Gunju li ghadda ..... zminijiet ohra!
 •  
 • George Vella Appoggjat fil-miftuh mill-amministrazzjoni Laburista
 • Il-kariga tista' ma tkunx rispettata u accettata mkulhadd bhala valida
 •  
 • Alfred Sant gab bidla ghall-aghar

 • Alfred Sant seta' gab bidla fil-partit Labourista u fil-pajjiz.  Izda l-esperjenza uriet li l-bidla li gab kienet ghal-aghar.  Illum,  Alfred Sant qed jinsisti li se jibqa' marbut ma' l-affarijiet li tellfuh l-elezzjoni. 
  Ic- cirkostanzi wasslu biex issa jsiru certi tibdiliet anke fil-Partit Nazzjonalista.  Il- Partit Nazzjonalista hu partit li dejjem jiggedded u dejjem hemm fih nies godda li kapaci u lesti li jiehdu karigi godda. 

  Silta mil-kliem tal-mexxejj fl- Indipendenza '98

   
  IL-GVERN SE JFITTEX QBIL DWAR KOLLOX
   
  Il-Gvern gdid Nazzjonalista se jfittex li jilhaq qbil fuq kollox, fuq il-hatra ta' Deputy Speaker u fuq il-partecipazzjoni ta' l-Oppozizzjoni fin-negozjati jekk din taqbel li Malta ghandha tissieheb fl-Unioni Ewropea. 

  L-ORIZZONT     IS-SIB, 19 TA'SETTEMBRU, 1998 

  Alfred Sant "Fuq l-Ewropa ma ncedux pulzier" 
  (hekk jitkellem min hu supperv u arroganti)

   
   
   
                                               L-AQWA LI BQAJT FUQ NETT!
   
   
   Homepage was created by Emmanuel Caruana - ICQ  number 17991199 
  Last Updated 30th September 1998 
   
   Sign Guestbook  View Guestbook 
   
   Dr. Fenech Adami Jiehu l- gurament   #PN Channel Meeting - Sunday 4th October at 10:00am Kazin PN Gwardamangia 
   
   Comments, questions? Please  email me!