|    Personlig Assistent 29    |    Yahoo Blog    |    Myspace Blog     |    C++ Programming    |    Mitt CV    |    Photos    |    Dj Rush    |   

 

Vård och omsorg
Omvårdnad: Kursöversikt

HTML

Egenvård av ryggont (Uppsats)

HTML

PDF

Sammanfattning av de andra gruppernas
redovisningar. (Kost, Motion, Stress, Sömn)

HTML

Arbetsplatsförlagd utbildning APU
(105 timmar)

HTML

Omvårdnadsteorier (extrauppgift)

HTML

 

 

Omvårdnad

 


Vad skiljer omvårdnad
och Social omsorg ?

HTML


Estetik och Kultur.

HTML


Kost för äldre

HTML


Begreppet Hälsa.
Vad är hälsa, vad är ohälsa?

HTML


Funktionshinder.

HTML

 

 


Etik, Moral, Empati.
Ett professionell förhållningssätt

HTML


Arbetsmiljö.
Ergonomi och anpassning av arbetsmiljön till människans förutsättningar

HTML

Delegering

överlåtanden av medicinsk  arbetsuppgift till
personer som  saknar formell medicinsk kompetens.
Uppgiftsmottagaren ska vara reellt kompetent för
uppgiften.

HTML

Hygieniska arbetsmetoder
inom vård och omsorg.

HTML


Rehabilitering:
Återanpassning efter en skada eller sjukdom

HTML


Social Omsorg
Personliga Assistenter..

HTML  


Personlig omvårdnad
Vårdbiträden/hembiträden..

HTML


Omvårdnad
Undersköterskor..
 

HTML


Kompetensinriktning och
specialisering.

 

Yrkeskategorier
inom vård och omsorg

HTML


Psykologi
vad är Psykologi?

HTML


Psykiatri
Vad är Psykiatri?

HTML

 
Sjukvård
Vad är sjukvård?

HTML

§ LAGAR

Lagar som styr olika verksamheter inom
vård och omsorg

HTML|    Personlig Assistent 29    |    Yahoo Blog    |    Myspace Blog     |    C++ Programming    |    Mitt CV    |    Photos    |    Dj Rush    |   

Fritid:  Augusti segling i Stockholms skargard :Sandhamn, Norra Stavsudda ...

1