1.Giới thiệu :

 

 

 

2.Tin tức – Thông báo :

 

Tôi hiện tạm ngưng công tác giảng dạy và đang tập trung cho chương trình Tiến sĩ Kinh tế trong thời gian 3 năm tại Đại học Kyoto, Nhật Bản.

HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2007-2008

·        Kết quả thi lớp HTTTQL (QL05BK01) chính quy : chưa có.

·        Kết quả thi lớp HTTTQL (QL05LT02) chính quy : chưa có.

·        Kết quả thi lớp MTKD2 (QL05Bk01) – chính quy : chưa có.

·        Kết quả thi lớp HTTTQL (QL06B202) – bằng 2 : chưa có.

 

HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2007-2008

·        Kết quả thi lớp HTTTQL – bằng 2 : nhấp vào đây

·        Kết quả thi lớp PTTK HTTTQL (CK) – chính quy : nhấp vào đây

·        Kết quả thi lớp MPKD – bằng 2 : nhấp vào đây

·        Kết quả thi lớp MTKD1 (QL06LT01) – chính quy  : nhấp vào đây

·        Kết quả thi lớp MTKD1 (QL06BK01) – chính quy : nhấp vào đây

 

HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2006-2007

·        Kết quả thi lớp HTTTQL – chính quy : nhấp vào đây.

·        Kết quả thi lớp MTKD2 – chính quy – LT01 (Thứ Năm) : nhấp vào đây.

·        Kết quả thi lớp MTKD2 – chính quy – LT02 (Thứ Hai) : nhấp vào đây.

·        Kết quả thi lớp MTKD2 – bằng 2 : nhấp vào đây.

 

HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2006-2007

·        Kết quả thi lớp HTTTQL – chính quy : nhấp vào đây.

·        Kết quả thi lớp MTKD1 – chính quy  : nhấp vào đây.

·        Kết quả thi lớp MTKD1 – bằng 2 : nhấp vào đây.

·        Kết quả thi lớp chuyển đổi Nhập môn HTTTQL – cao học MIS : nhấp vào đây.

 

 

3.Các lớp đă giảng dạy :

 

+        Máy tính kinh doanh 1, 2 – chương tŕnh chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN.

+        Hệ thống thông tin quản lư – chương tŕnh chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN.

+        Hệ hỗ trợ ra quyết định – chương tŕnh chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN.

+        Mô phỏng trong kinh doanh – chương tŕnh bằng 2 SVĐH ngành QLCN.

+        Thương mại điện tử – chương tŕnh chính khóa SVĐH chuyên ngành HTTTQL.

+        Word, Excel, Access – chương tŕnh chính khóa, bằmg 2 SVĐH các ngành, các khóa ngắn hạn…

+        Các hệ quản trị CSDL – chương tŕnh chính khóa SVĐH các ngành kỹ thuật, CNTT.

+        Kỹ thuật lập tnh, Cấu trúc dữ liệu & giải thuật – chương tŕnh chính khóa các ngành kỹ thuật, CNTT.

+        Lập tŕnh ứng dụng 1, 2 – chương tŕnh chính khóa SVĐH các ngành kỹ thuật, CNTT.

 

 

4.Liên kết Web :

 

+        Đại học Bách Khoa TP.HCM : www.hcmut.edu.vn

+        Khoa Quản Lư Công Nghiệp – ĐHBK Tp.HCM : www.sim.hcmut.edu.vn

+        Trung Tâm Tư Vấn & Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ BR&T : www.brnt.hcmut.edu.vn

+        Đại học Quốc Gia TP.HCM : www.hcmvnu.edu.vn

+        Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM : www.hcmuns.edu.vn

+        Đại học Dân lập Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM : www.huflit.edu.vn

+        Đại học Tư thục Hoa Sen : www.lotus.edu.vn

+        Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại học Huflit : www.ttnnhuflit.com

+        Diễn đàn Sinh viên khoa QLCN – ĐHBK TP.HCM : www.quanlysaigon.com