หมากรุกไทย ๑

wpe35.gif (8110 bytes)

หมากรุกไทย

เกมส์อัจฉริยะของไทย

  หมากรุกคอมพิวเตอร์  

wb00830_.gif (131 bytes)

wb00830_.gif (131 bytes)

สารบัญหมากรุกไทย

                  หมากรุกคอมพิวเตอร์

BLUERED.GIF (1701 bytes) คุยกันเรื่องหมากรุกไทย
BLUERED.GIF (1701 bytes) หมากรุกไทยในคอมพิวเตอร์  
BLUERED.GIF (1701 bytes) หมากรุกเขาเล่นกันอย่างไร
BLUERED.GIF (1701 bytes) พื้นฐานการเล่นหมากรุกไทย
BLUERED.GIF (1701 bytes) กระดานหมากรุก
BLUERED.GIF (1701 bytes) ตัวหมากรุก
BLUERED.GIF (1701 bytes) วิธีตั้งตัวหมากรุก
BLUERED.GIF (1701 bytes) วิธีเดินหมากแต่ละตัว
BLUERED.GIF (1701 bytes) การเดินหมากตาแรก (ขึ้นหมาก)
BLUERED.GIF (1701 bytes) กติกาและภาษาหมากรุก
BLUERED.GIF (1701 bytes) พื้นฐานการเล่นหมากรุก ๑๒ ข้อ
BLUERED.GIF (1701 bytes) หมากรุกคอมพิวเตอร์เล่นไม่ยาก
BLUERED.GIF (1701 bytes) กลวิธีเอาชนะ ThaiChess
BLUERED.GIF (1701 bytes) สูตรพิชิตหมากรุกไทย ๑.๐
BLUERED.GIF (1701 bytes) สูตรการเดินหมากแดง - ขาว


หมากรุกไทยมืออาชีพ
(Thai Profes
sional Chess)
โปรแกรมหมากรุกไทย
  
ที่ผ่านการทดสอบกับ
แชมป์หมากรุก
ขุนทองคำ
(แชมป์ประเทศไทย) และ
เซียนหมากรุก
ชั้นแนวหน้าอีกหลายคน ผ่านการพัฒนาและทดสอบ ภาคสนาม
มากกว่า 6 ปี ในรุ่น Full Version 4.0
สามารถตั้งLevel ได้ครบทั้ง 12 ระดับ
     นอกจากนี้ ยังสามารถเดินถอยหลัง
กี่ตาก็ได ้สามารถเปลี่ยนให้้ฝ่ายดำเดิน
ก่อน ได้และที่สำคัญโปรแกรมจะมีพลัง
ในการคำนวณขั้นสูงสุด
    เป็น Freeware โปรแกรม ขนาด
ไฟล์ 1.19MB และนี่คือหน้าตาของ
โปรแกรม

   ches_06.jpg (4508 bytes)
      
      หากท่าน ต้องการติดต่อกับผู้
พัฒนาโปรแกรมนี้ ติดต่อได้ที่

        wera796@hotmail.com
หรือถ้าต้องการ
download โปรแกรม
ก็ขอเชิญได้เลย
ที่นี่    
    
        
download.thaiware.com  
                    lind_.gif (506 bytes)

        อ่านกลอนมากๆ บางท่านอาจจะ
รู้สึกเบื่อ ผู้เขียนคิดว่าเกมส์หมากรุก
ไทยอาจช่วยให้คุณ ๆ คลายความเบื่อ
ไปได้บ้าง แต่ไม่ทราบว่าแฟน poetic
homeประมาณ ๓,๐๐๐ ถึง ๔,๐๐๐
ท่านนี้   จะเป็นท่านผู้สูงวัยเป็นส่วน
ใหญ่หรือไม่
        ที่เกริ่น ๆ มาอย่างนี้ ก็เนื่องจากว่า
ช่วงนี้ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว   อากาศ
เย็นขึ้น บางครั้งก็ทำให้นอนไม่หลับ
ก็เลยอยากจะหาอะไรมาเป็นเพื่อนท่าน
คิดว่าเกมส์หมากรุกไทยนี่ ก็น่าสนใจ
ไม่เบาทีเดียว
      อย่างไรก็ตาม ต้องขอเรียนไว้ก่อน
ว่าเล่นเกมส์หมากรุกไทย ในคอมพิว
เตอร์นี้ต้องเป็นคนใจเย็นและมีเวลา
ว่างมากพอ
       เท่าที่ได้ทดลอง download มาเล่น
ดูแล้วคิดว่ามีที่น่าสนใจมาก ๆ อยู่ ๒
เจ้าด้วยกันคือเจ้าแรกของคุณ
วีรเชษฐ์
นาถนิติธาดา
 ซึ่ง web siteที่นำมา
เผยแพร่ให้คำแนะนำโปรแกรมไว้ว่า

      
         สำหรับอีกเจ้าหนึ่ง   เป็นของคุณ
ศุภชวาล  กุลนันทน์ศิริ เข้าใจว่าคง
เป็นงานวิทยานิพนธ์ เพราะให้ข้อมูล
ไว้ว่าหมากรุกไทยคอมพิวเตอร์รุ่น ๑.๐
สำหรับวินโดวส์ ๙๕ที่ออกแบบและ
พัฒนาโดยนายศุภชวาล  กุลนันทน์ศิริ
(ที่อยู่ อีเมล์: Supchawal@hot
mail.com)ขณะศึกษาอยู่ชั้นปีที่๔
ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิชาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกกระบัง  

      ThaiChess:เกมส์หมากรุกไทย
เกมส์นี้้ ก็ติดอันดับและเป็นที่นิยม
ตลอดกาล มีสีสันและGraphicที่สวย
งามมาก (เป็นภาพ ๓ มิติ) แถมกิน
เนื้อ ที่ไม่มาก ขนาดไฟล์เพียง 0.80
MB และนี่คือหน้าตาของโปรแกรม

     ches_05.gif (20660 bytes)
      ทางผู้พัฒนาได้แจกให้ท่าน
เอาไปเล่นกัน
ฟรี ๆ ของเจ้านี้นี่แหละ
ที่ผู้เขียนจะแนะนำการเล่น ประกอบ
บทความนี้
       ดังนั้น ท่านที่สนใจจะเล่นเกมส์
หมากรุกไทย ตามที่ผู้เขียนจะแนะนำ
จำเป็นจะต้อง  Download โปรแกรม
ลงติดตั้งในเครื่องของท่านให้เรียบร้อย
ก่อน อยู่ตรงบรรทัดล่างนี่ละครับ


          
download.thaiware.com
 

เทียบฟอร์ม ๒โปรแกรม
หมากรุกไทยยอดนิยม
ในขณะนี้

       "หมากรุกไทย มืออาชีพ"
ของคุณ
วีรเชษฐ์ นาถนิติธาดา
ชื่อก็บอกชัดอยู่แล้วนะครับ
รับประกับความเป็นอัจฉริยะ
ได้เลย และขอบอกว่าโปร
แกรมนี้สำหรับฝึกเป็นเซียน
หมากรุกโดยเฉพาะ
      สำหรับผู้เขียนเอง นาน ๆ
จึงจะเอาชนะได้ สักครั้งหนึ่ง
เพราะต้องใช้เวลาและความ

อดทนมากเป็นพิเศษ เพราะ
บางตาโปรแกรมจะใช้วลาใน
การคำนวนนานเป็นสิบ ๆ นาที
จึงจะเดิน ซึ่งจะใช้สูตรในการ
เดินแบบม้าโยง ม้าผูก และม้า
เทียมเป็นหลัก

       ถ้าจะเปรียบเทียบกับเชิง มวย ก็จัดเป็นประเภทมวยชั้น
เชิงรอจังหวะ
          ส่วน "ThaiChess" ของ
คุณศุภชวาล กุลนันทน์ศิริ จัด
อยู่ในระดับมาตรฐานเหมาะ   สำหรับการเล่นเพื่อการบันเทิง
และมือใหม่ ที่จะฝึกเล่นหมาก
รุก แต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อน
เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะ
เอาชนะได้
         ผู้เขียนต้องใช้เวลาอยู่
หลายเดือนกว่าจะเอาชนะได้
ทุกระดับ โปรแกรมนี้ แบ่งระ
ดับการเล่นเป็น ๘ ระดับโดย
แบ่งเป็นหมากแดง ๔ ระดับ
และหมากขาว๔ ระดับ
    
ของเจ้านี้ถ้าจะเทียบกับ
เชิงมวยละก็ จัดเป็นประเภท
มวยบุกชนิดห้ามเผลอเด็ดขาด
         ผู้เขียนเคยลองนำแนว
หมากแบบชั้นเชิงรอจังหวะ
ประเภทม้าโยงซ้าย-ขวามา
เล่นไม่สามารถเอาชนะได้
ต้องใช้แบบวิธีมวยวัดของผู้
เขียนจึงจะเอาชนะได้

 BLUERED.GIF (1701 bytes)  คุยกันเรื่องหมากรุกไทย

         ถ้าจะสืบสาวราวเรื่อง
ถึงความเป็นมาของการเล่น
หมากรุกไทย ที่อยู่คู่กับสังคม
ไทย มาแต่อดีตกาล กันอย่าง
จริงจัง คงจะเป็นสารคดี เรื่อง
ยาวได้เรื่องหนึ่งทีเดียว แต่
เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจในปี ๒๐๐๑ นี้ จึง
ขอพูดถึงแต่เพียงย่อ ๆ พอ
ทราบเค้าก็แล้วกัน

        wb00830_.gif (131 bytes)

wb00830_.gif (131 bytes)

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม หากท่านประสงค์จะเยี่ยมชม web site   อื่น ๆ ต่อไป เชิญได้ตามนี้ครับ Chat ดังเมืองไทย  Pantip.Com   แหล่งรวม download โปรแกรมฟรี Sanook.Com  แหล่งรวม links ทั่วโลก  Hunsa.Com   เวบดังติดอันดับ  Mthai.Com เวบชวัญใจวัยรุ่น  Narak.Com  Jorjae.Com

Copyrigh (C) 2001 Srimuang  home. All rights reserved.