poetichome รวมเวบไซต์ร้อยกรองไทย

รวมเวบไซต์ร้อยกรองไทย

[Home] กลอนแปด ] กลอนดอกสร้อย ] กลอนสักวา ] กลอนหก ] [ รวมเวบไซต์ร้อยกรองไทย ]

      ban03.gif (5846 bytes)  ban04.gif (6198 bytes) ban03.gif (5846 bytes)  ban04.gif (6198 bytes) ban03.gif (5846 bytes)    สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทย

ลำดับที่

URL

รายละเอียด

๑.

สุนทรภู่ มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์
http://www.oocities.org/tthida 

แหล่งรวมชีวประวัติของท่านสุนทรภู่ นิราศ นิทานและบทประพันธ์อื่นๆ พร้อมทั้งสอนวิธีประพันธ์กลอน

๒.

ว่ายเวิ้งวรรณศิลป์
http://www.oocities.org/thailiterature/nn.htm   

รวมวรรณคดีไทยให้อ่าน เช่น กำสรวญศรีปราชญ์, นิราศนรินทร์, โคลงทวาทศมาส, กาพย์เจ้าฟ้ากุ้ง, บทกวี บางบทของ อังคาร กัลยาณพงศ์ และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

๓.

ห้องวรรณศิลป์
http://www.oocities.org/lekpage/klonindex.htm   

นำเสนอเกร็ดความรู้ทางด้านวรรณศิลป์ รวบรวมกาพย์ กลอน และโคลงที่สำคัญ

(กลับหน้าแรก)