งานป้องกันและปราบปราม

พ.ต.ท.สมชาย เกิดช้าง
รอง ผกก.(ป.) สภ.อ.เมืองสุโขทัย


ร.ต.อ.คมสัน โขนงนุช
สวป. สภ.อ.เมืองสุโขทัย

 

ร.ต.อ.ชำนาญ ปั้นมณี
รอง สวป. สภ.อ.เมืองสุโขทัย

ร.ต.ท.นิวัตร จอมสถาน
รอง สวป. สภ.อ.เมืองสุโขทัย

ร.ต.ท.วินัย ผินอินทร์
รอง สวป. สภ.อ.เมืองสุโขทัย


ร.ต.ท.วิทยา ทมิฬชัย
รอง สวป. สภ.อ.เมืองสุโขทัย

 

แบ่งการทำงานออกเป็นดังต่อไปนี้

สายตรวจรถยนต์

สายตรวจรถจักรยานยนต์

สายตรวจเดินเท้า

สายตรวจตำบลและจุดสกัดชั้นที่ 3

สายตรวจประจำตู้ยามและจุดสกัดชั้นที่ 2

 

ร.ต.ท.วิทยา ทมิษชัย

เป็นหัวหน้าชุด มีตำรวจชั้นประทวนจำนวน 8 นาย เป็นเจ้าหน้าที่ประจำ

ชุดฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสืบสวนหาข่าวปราบปรามจับกุมผู้กระทำ

ผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ

 

ร.ต.ท.นิวัตร จอมสถาน

เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบในส่วนของงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับ

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ