หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สภ.อ.เมืองสุโขทัย


หมายเลขโทรศัพท์ สภ.อ.เมืองสุโขทัย 055 - 613110, 613112 และ 191

หน้าห้องผู้กำกับ
201
ห้องผู้กำกับ
301
รอง ผกก.ป
302
รอง ผกก.สส
303
ห้องสารวัตรจราจร
306
ห้องสารวัตรป้องกันฯ (สวป.)
307
สืบสวน
309
งานสอบสวน
311,312
การเงิน
316
สื่อสาร
400
สิบเวรยาม
401
โอเปอร์เรเตอร์
402 - 404,9
ธุรการ
403
สารวัตรสืบสวน
405
ปปส.
406
ร้อยเวร 30
407
ห้องคดี
408
มวลชนสัมพันธ์
409
เปรียบเทียบปรับ
410
ธุรการ(ป)
411
บ้านพักผู้กำกับ
501
บ้านพักสารวัตรสอบสวน (สวส.)
504
บ้านพักสารวัตรป้องกันฯ (สวป.)
507