ยินดีต้อนรับสู่โฮมเพจ http://www.oocities.com/pong1930  โฮมเพจ PONG1930 ได้เปลี่ยนที่อยู่เป็น http://naretrak.webs.com แล้ว อย่างไรก็ตาม ท่านยังสามารถเข้าเยี่ยมโฮมเพจนี้ได้จนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ครับ 
 

 
 

่    ท่ามกลางความสับสน ความคลางแคลงความไม่ลงรอยทางความคิด ที่เป็นอยู่ทุก วันนี้ เกี่ยวกับ “พุทธศาสนา” ของเรา ความจริงประการหนึ่งคือ พุทธศาสนา หลักธรรม คำสอน ของพระพุทธองค์มิได้เสื่อมลงไปเลยแม้แต่ น้อย พึงมีกำลังใจ และมั่นใจ ความจริงอีกประการ หนึ่งคือ ยังมีพระสงฆ์ ซึ่งปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ที่พุทธศาสนิกชนสามารถมั่นใจในปฏิปทาของท่าน เหล่านั้น สามารถศึกษาและปฏิบัติตามได้อย่างสนิทใจ
     ชีวิตคนเรานี้สั้นนัก อย่ามัวทุ่มเทเวลากับความสับสน ความคลางแคลง ความไม่ลงรอยทางความคิดเหล่านั้นมากไปนักเลย พึงทุ่มเทความพยายาม และความต่อเนื่องในการฝึกตนเอง เพื่อ
“ยกระดับจิตใจ” ของตนเองกันให้ ถึงจุดที่มั่นใจได้ว่าสามารถมีเสบียงเพื่อข้ามภพข้ามชาติไปได้ด้วยความ ปลอดภัย และมีเป้าหมายสุดท้าย คือ มรรคผล นิพพาน เป็นที่ตั้งในวันใด วันหนึ่งข้างหน้ากันเถิด

    ...ป้อง๑๙๓๐


จากหนังสือ ราชันศาสตร์ วิถีการปกครองและผูกใจคน 
เขียนโดย คุณมิโมโต้ สึชิเฮอิ แปลและ
เรียบเรียงโดย คุณ อธิคม สวัสดิญาณ)

"ไม่สอนราษฎรสู้รบ ก็เท่ากับทอดทิ้งราษฎร"
  ......ขงจื๊อ

จากหนังสือวาทะการทหาร ศิลปะการทำสงครามและรักษาสันติภาพ
โดยว่าที่ ร.ต.วารินทร์ สินสูงสุด
"สิ่งเล็กน้อยทุกสิ่งควรนำมาคิดคำนึงในวิกฤตการณ์
                       ... เนห์รู

“ความโกรธ และความไม่อดทน เป็นศัตรูฝาแฝด
แห่งความเข้าใจอันถูกต้อง
”
......คานธี


"ในสงคราม ทุกฝ่ายล้วนพ่ายแพ้สาหัส แม้ผู้ชนะ"
.....สุภาษิตสวีเดน

ติชมโฮมเพจ PONG1930 ได้ที่ naretrak.t@mod.go.th ... ขอบคุณครับ
1