HOME

โรคลมพิษ Urticaria        โรคลมพิษ Urticaria           โรคลมพิษ Urticaria   

ลมพิษเรื้อรัง  

ที่เป็นกันบ่อยๆ

CU_trunk.jpg (20799 bytes)


CU_wholeback small.jpg (8530 bytes)
ลมพิษชนิดนี้ มักก่อความรำคาญ ได้อย่างเป็น อย่างมาก บางครั้งทำให้เสีย สมาธิในการทำงาน หรือ การเรียน และเสียบุคคลิกได้


ลมพิษชนิดบวม

Face.jpg (178789 bytes)
ลมพิษชนิดนี้ อาจรุนแรงและ อันตรายจนอาจ เสียชีวิตได้

ต้องการดู ภาพขยายเต็ม  ให้ click ที่ภาพ ที่ต้องการ

    โรคลมพิษ คือ อะไร
 • ความจริงแล้ว ลมพิษ ไม่ใช่โรคแต่เป็นอาการที่แสดงออกทางผิวหนัง เพราะเกิดจากเซลล์ที่อยู่รอบๆเส้นเลือดใต้ผิวหนังที่ เรียกว่า Mast cells ถูกกระตุ้นจากสาเหตุต่างๆกันทำให้มี การหลั่งสารเคมี (mediators) และสารที่เป็นโปรตีน (cytokines, chemokines) ซึ่งจะมีฤทธิ์ทำให้เส้นเลือดใต้ผิวหนังขยายตัวและ มีการซึมออก ของนํ้าเหลืองและโปรตีน จะเห็นลักษณะเป็นผื่นนูนแดงและมีผื่นแดงราบรอบๆ ในรายที่เป็นมากจะมีการบวมของเนื้อใต้ผิวหนัง อย่างมากได้ เรียกว่า ลมพิษชนิดบวม

  ชนิดของลมพิษ
  เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ผมจะขอแบ่ง
ลมพิษ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

 1. ลมพิษ ชนิดรำคาญ แต่ไม่อันตราย
 2. ลมพิษ ชนิดอันตราย

  อะไร คือ ลมพิษชนิดรำคาญ

 • เป็น ลมพิษ ไม่มีอันตรายใดๆ แต่จะก่อความรำคาญ จนอาจจะรบกวนการเรียน การทำงาน และอาจทำให้เสียบุคคลิกได้

 • ลักษณะของผื่น ลมพิษ จะเป็นแบบตุ่มนูนที่มีขนาดแตกต่างกัน ส่วนใหญ่อาจดูคล้ายตุ่มยุงกัด แต่บางแห่งจะดูคล้ายแผนที่

 • ผื่น ลมพิษ จะเห่อเร็ว และผื่นนั้นๆมักจะหายภายใน 4-6 ชม. โดยไม่มีร่องรอยหลงเหลือ แล้วก็จะย้ายไปขึ้นบริเวณอื่นได้อีก

  สาเหตุของ ลมพิษชนิดรำคาญ

 • หากเป็นมาไม่นาน คือ เป็นมาน้อยกว่า 6 สัปดาห์ มักจะหาสาเหตุได้

 • สาเหตุ ที่พบบ่อยได้แก่ ยาบางชนิดรวมทั้งยาสมุนไพร อาหารเสริมชนิดผงหรือ เม็ด สิ่งที่ใช้ทาถู เครืองสาอางค์ อาหารบางชนิด เช่น กู้ง ปู แป้งสาลี เป็นต้น มีข้อมูลมากขึ้นว่า การแพ้ไรฝุ่นเป็นสาเหตุได้ด้วย

 • ในรายที่เป็นมานานมากแล้ว มักจะหาสาเหตุไม่เจอ 

 • ลักษณะ สำคัญของ ลมพิษชนิดรำคาญ คือ ผิวหนังจะมีความไวมาก การเกา การถูไถ การขีดข่วย การกดทับ นานๆจะทำให้  ลมพิษ กำเริบได้เสมอๆ

 • เป็นที่น่าสังเกตว่า ลมพิษ มักจะชอบเป็นตอนเย็น หรือ หลังการอาบนํ้า

Pc170035.jpg (62452 bytes) Pc170019.jpg (64292 bytes) Pc170017.jpg (62881 bytes) 
โปรดทราบ อาหารไม่ใช่เป็นสาเหตุของ ลมพิษ เสมอไป

   ะไร คือ ลมพิษชนิดอันตราย
    
ลมพิษ ที่มีลักษณะต่อไปนี้ ถือเป็น   ลมพิษชนิดอันตราย ที่ควรปรึษาแพทย์โดยด่วน

 1. ลมพิษ ที่มีอาการบวมบริเวณใบหน้า ที่ตา ปาก
 2. ลมพิษ ที่มีอาการเสียงแหบ หายใจอึดอัด หรือหอบ
 3. ลมพิษ ที่มีอาการเป็นลม ช็อค ความ ดันโลหิตต่ำร่วมด้วย
 4. ลมพิษ ที่เป็นแล้ว แต่ละแห่งที่ขึ้นผื่นจะยุบช้า คือเกิดขึ้นนานกว่า 24 ชม. และหลังผื่นบริเวณนั้นหายแล้วจะมีลักษณะเป็นรอย สีน้ำตาลคล้ำเกิดขึ้น
 5. ลมพิษ ที่มีอาการไข้ ปวดข้อ แพ้แดดร่วมด้วย

WEBSITE นี้ได้การสนับสนุนโดย 

คลินิกภูมิแพ้

Allergy Care Clinic  
ใน BIG-C สาขาสะพานควาย ชั้น B

(ข้าง รพ.เปาโล และ สถานี BTS สะพานควาย)  

และ

ผลิตภัณฑ์ป้องกันภูมิแพAC & C

โทร: 01-4829404
สนใจรายละเอียด Click here

 

1