Hiat

QUBIPÈDIA

HIAT
Concurrència de dues vocals successives que pertanyen a dues síl·labes separades i que per tant no formen diftong.

Quan dues vocals que es troben juntes no formen un diftong es produeix un hiat.


1