ANTİ-SDP 2001

ANTİ-SDP 2001

 

Bu metin, ilk CHP’nin (CHF’nın) eski 6 oku yerine, yeni kurulacak sosyal demokrat partiye, yeni 6 ok önerisi ve bunun değillenmesidir. (Sıraları önemsizdir.)

 

Anti-militarizm nedir?

Oyak’ın ve Oyakbank’ın  tasfiyesidir (dünyada bankası olan iki ordu var: Guetamala’nınki ve bizimki). 4 askeri darbeyi ve darbecileri zaman aşımsız yargılatmak ve darbeyi idamlık suç saymaktır. Türkiye bütçesinin % 30’unu değil, % 0’ını savunmaya ayırmaktır. Zorunlu askerliği kaldırmaktır. Ondan öncesinde askerlik süresini kısaltmaktır. Ordunun son 30 yıllık tüm hesaplarını, bağımsız uluslararası bir finans kuruluşuna denetletmektir. Afganistan’a asker göndermemektir. NATO’dan çıkmaktır. Arnavutluk’taki, Bosna’daki, Kosova’daki, Nijer’deki, Nijerya’daki, Gürcüstan’daki, Nahcıvan’daki, Azerbaycan’daki askerlerimizi geri çekmektir. Silah alımına son vermektir.

 

Anti-emperyalizm nedir?

Kıbrıs’tan çekilmektir. Doğu Türkistan’a karışmamaktır. Azerbaycan’da darbe yapmamaktır. Afganistan’dan çekilmektir, Özbek Dostum’u beslememektir. Bir koyup üç almamaktır. Orta Asya’dan Balkanlar’a uzanan Türkiye, dememektir. Yunanistan’daki Trakya Türkleri’ni kollamaktır. Bulgaristan Türkleri’ne artık aldırmamaktır (eski kral, yeni başbakanla koalisyon yapıp iktidara geldikleri ve onları gömen eski sosyalist düşünceye ait bir cumhurbaşkanını benimsedikleri için).

‘Yurtta barış, dünyada barış’tır.

 

Anti-koloniyalizm nedir?

Sömürge olmamaktır. Sömürge yapmamaktır.

Mandacılığa karşı çıkmaktır. Yeni dünya düzenine uymamaktır. Globalizme ‘hayır’ demektir.

ABD’nin ‘vassal’ı olmamaktır: Ne ABD’nin, ne AB’nin, ne İK֒nün…

Topraklarımızdaki askeri üsleri kapatmaktır. Ortak Pazar’ın pazarı olmamaktır. İthalatı ihracatın altına düşürmektir. Dış borç almamaktır. 10 yılda sıfır dış borç hedeflemektir.

 

Anti-faşizm nedir?

MHP’yi faşist kabul etmektir. Eski MHP’lileri partiye almamaktır ve Meclis’e katilleri artı faili meçhulcüleri sokmamaktır. Sol-sağ oy oranını % 30-70 değil, % 50-50 (uzun vadede % 70-30) yapabilmektir. Kürtler’e diğer azınlıklara (ve azınlıkların birbirlerine) karşı ırkçılık ve milliyetçilik yapılmasını engellemektir.

Muhafazakar aile düzenini değiştirmektir. Çocukların ebeveynlerinkinden farklı kültürel kimliklere sahip olabilmesi hakkını savunmaktır.

 

Anti-kapitalizm nedir?

6 dolar milyarderi ailenin servetlerinin, aile başına  birer milyarın aşağısına inmesini sağlamaktır. Borsayı kapatmaktır. Bankalardaki tasarrufları reel sektörlere yatırım olarak aktarmaktır. Dövizi yarı sabit kura oturtabilmektir. Reel faizlerin sıfır (yani eksi değil de) olmasıdır.

Karayolu yerine, demiryolu yapımıdır.

‘Bırakmayın yapmasınlar, bırakmayın geçmesinler’dir.

 

Anti-marksizm nedir?

Proleterya diktatörlüğüne (çünkü diktatörlüğe) ‘hayır’ demektir. ‘Devrim’e (ve ‘savaş’a da) ‘hayır demektir. Devrimin güçlü-zalim ağababalarını izleyenleri, yani Çin kuyrukçularını (yani Maoistler’i) ve (eski) SSCB kuyrukçularını (yani Stalinistler’i), değillemektir. Global devrimin globalizmden farkının olmadığını ortaya koymaktır. Yine de; devrimlerin bitmediğinin, yani sömürünün bitmediğinin bilincinde olmaktır. Devrim için marksistlere gereksinim yok, aslında hiç olmamıştı da…

 

Negasyon (: değilleme, hayırlama, olumsuzlama), somut koşullar nedeniyle, tarih boyunca en işlevsel akıl yürütme yollarından birisi olagelmiştir. 21. Yüzyıl’da da öyle olacağa benzer.

20. Yüzyıl’da sosyal demokrasi, marksizmden türetildi. Ancak; (adı marksist olmayan) aynı sosyal demokratlar,  1. Dünya Savaşı’nda karşı cephelerde savaşıp birbirlerini öldürerek, pratik negasyonun en hasını eylediler.

 

21. Yüzyıl’da sosyal demokrasi bambaşka bir anlam kazandı. Kavramlar, artık kaotik-dinamik nitelikte. Bazı öğeleri, zaman içinde tanıma ait veya değil olabiliyor. Kimi de tanımı belirsiz kalıyor. Örnekse: Gecekondulular, 40 yıl önce ‘sömürülen’ iken, bugün ‘sömüren’ durumundalar. ‘Sosyal demokrat kadın’ ise, henüz tanımsız bir kavram.

 

Sosyal demokrasi, yeni ideolojiler kurulana dek, geçici olarak geçerli bir sistemdir. Yerel göreliklere açık olduğu için esnektir. Henüz elimizde yenisi olmadığı için, eskisini parçalanana dek kullanmak durumundayız.

 

(Kasım 2001)