İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

 

ESTETİK

 

1.       2000’lerde Deneysel ve/ya Öncü Sanat

 

MÜZİK

 

2.       Neşet Ertaş İçin

3.       Popüler Türk Müziği 1960-2000

4.       Dünya’da Müzik 2000-2005

 

RESİM

 

1.       21. Yüzyıl’da Sibersanat

2.       Türk Karikatür Tarihinden Bir Kesit

3.       Conan

4.       Akira

5.       Sanatçı Portreleri

6.       Beşinci İstanbul Bienali

7.       Kadın Portreleri

8.       Türk Resminde Otoportre

9.       Türk Resminde Soyut

10.   Türk Resminde Gerçeküstü

11.   Bedri Baykam ile Röportaj

12.   B.B.’a Açık Mektup

13.   Günümüz Sanatçıları

14.   Çağdaş Türk Resmi

15.   Modern Sanat Müzesi Kurulurken

16.   Naif mi, İllüstrasyon mu?

17.   Rengarenk

 

FOTOĞRAF

 

1.       Bresson

2.       Fotoğrafta Ne ve Nasıl

3.       Savaş Fotoğrafçısı Nachtwey

 

YAZIN

 

1.       Öykü Okumak

2.       Birileri Böyle İstedi : Hizbullah

3.       Jeopolitik mi, Global Konjonktür mü?

4.       ‘Kızıl Ordu Fraksiyonu’ İçin

5.       ‘Marx ve Anarşistler’ İçin

6.       Primo Levi ve Sven Hassel İçin

 

DANS

 

1.       Ma (5)

2.       ‘Pina Bausch und Tanztheater’

3.       Schehner ve Bausch

4.       Tango & Tango

5.       Gösteri Seyir Notları

6.       Seyahatname 2001 İçin

7.       Dans ve Eleştiri : 1

8.       Dans ve Eleştiri : 2

9.       Sinema ve Dans

10.   Butoh, Anime, miike

11.   Motor Duyu-Dil ve Dönüşümleri

12.   Dans Notları

13.   Beden Tiyatrosu Manifestosu

14.   Beden Tiyatrosu Eşlenikleri

 

TİYATRO

 

1.       Türk Tiyatrosundan Bir Kesit : 1970-2000

2.       Godot Gelmeyecek, Gidecek

 

DİL

 

Dil Risalesi : 1

 

Dilde Koyutlar ve Saptamalar

Beş Duyu-Dil

Öndiller ve Dilimsiler

Ötediller

Sözlü ve Yazılı Dil

Alfabe Sorunu

Dil Atlası 2000

 

Dil Risalesi : 2

 

Türkçe’de ‘CCVC’ Formu

Matematik Dili ve Gündelik Dil

Türkçe’de Bileşik Zaman

Türkçe’de Sözcük Çeşitleri

Anadili – Babadili

Doğal-Yapay Dil

Türkçe’de Bayağılık

 

Dil Risalesi : 3

 

Bilgisayar X Bilgideğer

Türkçe’nin Sözcük Dağarı

Türkçe ve Alfabeleri

Yazıma İlişkin

Dilin Geometrisi

Aristo Mantığı ve Sözdili

Gereksinimler ve Kullanımlar

 

Dil Risalesi : 4

 

Disiplinlerarasılık ve Uzmanlık

Türkçe’de Eponim

Windows’ça

Türkçe’de Canlı Adlandırmaları : 1

Türkçe’de Canlı Adlandırmaları : 2

Türkçe’de Pangram

Türkçe’deki En Uzun Sözcük

 

Dil Risalesi : 5

 

Dilin Metafiziği

Türkçe Bilim Yazmak

Türkçe’de Sözlükler

Dilbilim Okulları

Dünya Yazı Dizgeleri

Türkçe’de Mealler

Söylev Türkçesi

 

Dil Risalesi : 6

 

Yorumbilim Üzerine

 

Dil Risalesi : 7

 

Beş Temel Duyu-Dil’in Birbirine Dönüşümleri

 

Ötedilbilim Araştırmaları