Feminist Parti

FEMİNİST PARTİ İLKELERİ

 

Tüm dünya ülkelerinde feminist partiler kurulmalıdır. Gözlem: İzlanda dışında hiçbir Avrupa ülkesinde feminist parti yoktur.

 

Feminist Parti temelde kadınlara özgü sorunlarla ilgilenir. Kadınlara özgü sorunlar ülkelere ve siyasal sistemlere göre değişir.

 

2005 itibarıyla gelişmiş (G-7/8) ülkelerde kadınların en önemli sorunları fuhuş, ‘evkadınlığı-annelik-zevcelik’ tümleşikliğindeki geleneksel ataerkil klasik aile düzeninin rollerinin artı statülerinin değiştirilmesi ve çalışan kadının emeğinin sömürülmesidir.

 

Az gelişmiş ülkelerde kadınların en büyük sorunları, kadın sünneti veya töre cinayeti gibi doğrudan kadına yönelik şiddet, kız çocukların bebekken öldürülmesi, kadınların oy hakkı olmaması, kadınların çoğunluğunun okuma ve yazma bilmemesidir.

 

Erkekler kadınlardan üstün değildir ve tersi de. Feminist Parti kadın-erkek demokrasisini çift yanlı olarak savunur. Örneğin, kadınlar erkeklerden uzun yaşarken, onlardan kısa sürede emekli edilmelerine karşı çıkar. Pozitif ayrımcılık peşinde koşmaz.

 

Erkeklerle kadınlar birarada yaşamayı öğrenmek zorundadır. (Ayrı ayrı yaşama seçenekleri saklıdır.) Feminist Parti buna zemin hazırlar. Buna en uygun ortam, çift olmayan kadınların ve erkeklerin gruplar halinde biraraya gelip konuyu tartışmalarıdır.

 

Kadınların sorunlarını arttıran kadınlar, kadınların sorunlarını azaltan erkekler çoktur, zencilerin sorunlarını arttıran zenciler ve zencilerin sorunlarını azaltan beyazlar çok olduğu gibi. Yani, kadın ırkçılığı yanlıştır. Feminist Parti kadın ırkçısı değildir.

 

Kadın kültürde, bilimde, sanatta, düşünde yerini henüz almamıştır. Feminist Parti buna olanaklar hazırlar.

 

(Şubat 2005)