Kapak

NEK

 

Arka Kapak Metni

 

NEK ‘novum-epsilon-kristal’ demektir. NEK’ler yazıldıkları anda, enazından benim bildiğim kadarıyla, alanında bilinenleri veya konulan sınırları aşan birer bilgisel katma değerdir. ‘Novum’ yeni ve/ya farklı, ‘epsilon’ çok küçük, ‘kristal’ saydam ve çok düzenli oldukları için kullanılması yeğlendi.

 

Örnekse, ön kapaktaki resim: Daire Aristo Mantığı’nı imliyor. Kare onun içine yerleştirilmiş Euclid Geometrisi’ni imliyor, üçgen de tam da sınır dengede onun üzerine yerleştirilmiş Newton Fiziği’ni imliyor. Euclid, Aristo’nun mantıkta yapmış olduğunu geometride yapmış olmak istediğini kendisi belirtmiş. Newton Fiziği kurulurken, gökler mekaniğinde, gezegenlerin Güneş çevresindeki yörüngeleri, içiçe geçmiş düzgün çokyüzlülerin içine yerleştirilmeye çabalanmış.

 

Aristo M.Ö. 4. Yüzyıl’da, Euclid M.Ö. 2. Yüzyıl’da, Newton M.S. 17. Yüzyıl’da yaşamış ama bilgisel kategorileri denklik taşıyor. Bugün de birden çok bilgisel paradigmatik ufuk içiçe geçmiş durumda. NEK’ler de bu nedenle paradigmatik düzensizlik taşıyor.

 

İÇİNDEKİLER

 

İçindekiler

Önsözler : 1-21 (19 başlık +2 altbaşlık = 100 paragraf = Toplam + 75)

 

Parçacıklar

 

BİLİM

 

Temel             01

 

Matematik      45

Fizik                22

Kozmoloji       80

Jeoloji             04

Kimya             03

Biyoloji+Tıp   15

Genetik          05

Teknoloji        20

 

İnsan               04

 

Gelecekbilim  04

Tarih               13

Kültüroloji      04

İktisat             04

Etnoloji           01

Folklor            02

Sosyoloji         06

Psikoloji         08

Zihinbilim       07

Dilbilim           21

 

SANAT           01

 

Estetik            10

Dans               04

Tiyatro            07

Sinema            12

Fotoğraf          03

Resim             10

Heykel            03

Mimari            06

Müzik             09

Yazın               17

 

DÜŞÜN           06

 

Ontoloji          03

Fenomenoloji 03

Epistemoloji   03

Mantık            13       

Ahlak              06

Eğitim             01

Hukuk            09

Din                  17

Siyaset            53

 

Ara Toplam       =       487

+

 

Blok Metinler (Paragraf Hesabı)

 

Meta-Aristo Mantık Notasyonu                                           (10)

Aristo-Lao Tzu Proto-Sentezi                                              (78)

Evrenbilim Üzerine Dilbilimsel Araştırmalar                      (26)

Kozmolojik ve Evrimsel Fütürolojiler                                 (28)

Doğrusal Olmayan Zamanda Neden-Sonuç İlintileri            (90)

Doğrusal Olmayan Mekanda Neden-Sonuç İlintileri           (60)        

Soru Kipleri / Belirsizlikler                                                  (29)

Gözardı Edilenler + Hesaba Katılmayanlar                          (07)

Gaflar / Hatalar / Eksikler                                                    (11)

Artsözler                                                                               (09)   =    348

=

Sonuç              =          835    Anafikir

 

****

 

GELECEKBİLİM ve KURAM

 

Arka Kapak Metni

 

İkinci Sanayileşme deyince, bilgisayarı, interneti, siberuzayı, robotları, androidleri, uzay araştırmalarını, nanoteknolojiyi, klonlamayı, kafa naklini (yani ölümsüzlüğü) kapsayan ve aslında hemen 2. Dünya Savaşı’nın bitiminde başlatılabilecek bir kültürel modu kastediyoruz.

 

Birinci Sanayileşme 250 yılda % 70 oranında globalleştiğine göre, İkinci Sanayileşme de 2250 civarında aynı oranda globalleşmiş olabilir. Şu anda ise global nüfusun yalnızca % 10-15’i bu sürecin içinde.

 

Gelecekbilim 1943 yılında Alman bilimci Ossip K. Flechteim tarafından icat edilip adlandırılmış olan ve bugün Birleşmiş Milletler Üinversitesi’nin 3000 yılına dek geçerli olabilecek senaryolar yazdırmasına dek ilerlemiş bir bilim dalı. Yalnızca ABD’de yılda milyarlarca dolar harcatan bir sektör de olmuş durumda.

 

Dünya tarihinde ilk kez bir kültürel mod oluştuktan sonra değil, oluşurken irdeleniyor. Bu kendiliğinden belirsizlik demek ama zaten mekanik determinizm terkedileli çok oldu. Amaç geleceği belirlemek değil, tam tersine belirlenmesine engel olacak düşüncesel araçlar üretebilmek.

 

İÇİNDEKİLER

 

İçindekiler

 

Önsöz

 

BİRİNCİ BÖLÜM : FELSEFE ve SANAT

 

 1. Edebiyatın Epistemolojik Aksiyolojisi
 2. Siberuzayda Diyalektik
 3. Siberpunk Manifestosu ve Karşı Yanıt
 4. Siberuzayda Gerçekçilik
 5. Post-3-Modern Kültürel Momentinde Geleneksel-Öncü Sanat Ayrımında Poliyalektik Hermenötik

 

İKİNCİ BÖLÜM : FELSEFE ve SİYASET

 

 1. Dünya Sistemi Üzerine Notlar
 2. 11 Eylül 2001 Ertesinde Anarşizm Praksisi Üzerine Notlar
 3. Türkiye’de Değişimin Önündeki Direnç Odakları

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : FELSEFE  ve BİLİM : GELECEKBİLİM

 

 1. Fütürolojinin Temel İlkeleri
 2. İnsanlığın Sonul Hedefi Nedir?
 3. Nükleer Çağın İlk Yüzyılı Sonunda Saptamalar
 4. İkinci Sanayileşmenin Önkoyutları
 5. Birinci Sanayileşmenin Artkoyutları : 1
 6. Birinci Sanayileşmenin Artkoyutları : 2
 7. Tarih Ne Zaman Başlayacak?
 8. İkinci Sanayileşmenin Poliyalektiği

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : TARİH ve MATEMATİK

 

1.        Tarih ve Matematik

2.        Tarihin Matematiği

3.        Tarihin Geometrileri : 1

4.        Tarihin Geometrileri : 2

5.        Topoloji ve Tarih

6.        Tarih ve Cebir

7.        Tarihin Mantığı

8.        Tarihte Özdeşlik İlkesi Örneklemeleri : 1

9.        Tarihte Özdeşlik İlkesi Örneklemeleri : 2

10.     Tarihte Bütün-Parça İlintileri Örneklemeleri

11.     Puslu Mantığın Küme Kuramı Olarak Tarihe Uygulanması

12.     Tarihte Neden-Sonuç İlintisi Örneklemeleri (x 3)

13.     İnsan Bilimlerinde Neden-Sonuç İlintisi Örneklemeleri (x 5)

14.     Temel Bilimlerde Neden-Sonuç İlintisi Örneklemeleri (x 7)

15.     Tarihte Tümevarım ve Tümdengelim

16.     Tarih ve Cebir

17.     Verhulst x Malthus

 

***

 

SİNEMA ve KURAM

 

Arka Kapak Metni

 

Sinema en yeni ve en hızlı değişen sanat dalı: Lumiere Kardeşler’den bu yanaki 100 küsur yılda sessiz, siyahbeyaz, sesli, renkli aşamasını yalnızca 50 yılda tamamladı. İkinci 50 yılda ise, tür-sanat filmi ayrımı oluştu ve ortadan kalktı. Sinema bir süre için belirsizlik döneminde. Eskiden yalnızca deneysel filmlerde denenen yenilikler şimdilerde Holywood filmlerine yerleşti. Tür ayrımları belirsizleşti, yeni tür melezlemeleri oluştu ve oluşmakta. Sinema globalleşti, Asya sineması ABD sinemasından büyük bir sektör durumuna geldi. Döğüş filmleri Oskar ödülü aldı. Pornonun mahremiyeti sorgulanıyor.

 

Bu kitapta, sinemada yakın gelecekte neler olacağını bilebilmek için yazılmış, kendileri de deneysel nitelikte olan 30’un üzerinde metin var: Sinema praksisini film örnekleri üzerinde irdeliyorlar.

 

İÇİNDEKİLER

 

·         Giriş

 

·         Sinemada Kadın

·         Bilimkurgu-Belgesel

·         Dünyada ve Türkiye’de Kısa Film

·         2000’lerde Deneysel ve/ya Öncü Sanat / Sinema

·         Butoh, Anime, Miike

·         Bresson’a Karşı Notlar

·         Sinemada Eleştiri

·         Sinemada Ne ve Nasıl

·         Sinema Dili

·         Belgesel ve Kısa Film Notları

·         Belgesel Film İçin Yeni Bir Söylem Denemesi

·         Sinemada 21. Yüzyıl Momentleri

·         Kısa Film olarak Jenerik, Demo, Klip, Reklam

·         Kültürolojik Açıdan Sinema Estetiği

·         Sinemada Türlerin Melezlenmesi

·         Film ve Yazın

·         Film Müzikleri

·         Sinema ve Dans

·         Sinema ve Düşün

·         Sinema ve Mantık : 1

·         Sinema ve Mantık : 2

·         Gözden Kaçanlar

 

Çıkış

 

Sonsöz

 

Ekler

 

·       Sinemanın Enleri, İlkleri, Tekleri, Hiçleri ve Eksikleri

·       Türkiye Sinema İstatistikleri

·       Dünya Sinema İstatistikleri