Liberalizm

LİBERALİZM ve FAŞİZM : TC 2007 veya 2012/3/4

 

Liberalizm ve faşizm çelişne 2 ideoloji gibi durur. Oysa ki faşizme içeriğini kazandıran Hitler’in ardında Krupp ve onun liberalizmi vardı.

 

Liberalizm birçok biçimde anlaşılabilir ama bugünkü anlamıyla büyük şirketlere ‘bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler’ demekti. Tabii işçi sınıfı, bu durumda isyan edeceği için, hemen çalışmanın insanı özgürleştireceğini önesüren bir faşizm imalatı gerekir.

 

Böylelikle, 4 liberalizmin DYP veya MHP uç milliyetçiliğiyle veya ikisinin koalisyonuyla gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Zaten Çiller zamanında Ağar da bakandı.

 

Başlıktaki tarihlere bakarsak, 2007 genel seçim yılı, DYP’nin ve MHP’nin başa geçmesi henüz zor. 2012 sonraki genel çemi, 2011’de de olabilir. 2013 4. liberalizmin 4. 10 yılı. 2014 ise Erdoğan cumhurbaşkanı olur ise, emeklilik yılı.

 

Görüldüğü gibi 1 yıl gibi kısa bir vadede bile, maksimum 8 yıllık kestirimler yapmak çok zor olabiliyor. Ancak olayların bu zarf içinde vuku bulacağı kesin. 2012’den sonra ise sosyal demokratlar veya öyle görünenler çok hızlı büyüyecek.

 

(14 Temmuz 2006)