ขณะนี้เราได้ทำการย้ายพื้นที่เก็บเว็บไซด์ใหม่ดังนี้ http://province.rid.go.th/yala หรือ
กดที่นี่
ขอขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซด์ โครงการชลประทานยะลา
ต้องการเนื้อหาของเว็บไซด์เดิม เชิญกดเข้าชม Link ด้านล่างนี้
1