ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
kinggold04.jpg king_cover.jpg king_anniver1.jpg kp6.jpg kinggold04.jpg

dar.gif

ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร 038-681514, 681515, 681516, 681128 โทรสาร 038-681515

e-mail : ryfcrc@ksc.th.com และ ryfcrc@hotmail.com

colorbar.gif
[กรมวิชาการเกษตร] [สถาบันวิจัยพืชไร่] [ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง] [สถานีทดลองพืชไร่ปราจีนบุรี] [ภาคตะวันออก] colorbar.gif

colorbar.gif


cassava.gif


จากผู้อำนวยการศูนย์ฯ
มีอะไรใหม่
แนะนำศูนย์ฯ
อัตรากำลังของศูนย์ฯ
ผลงานวิจัยมันสำปะหลัง
ผลงานวิจัยอื่น ๆ
ข่าวศูนย์ฯ


ระยอง 72
newr_4.gifมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ "ระยอง 72"

line001.gif

cheetah.gif
เสนอครั้งแรก
สิงหาคม พ.ศ. 2542

Created by
Danai Suparhan

danaiyup@hotmail.com
โปรดให้คำแนะนำ

line001.gif

 

ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง...

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ryfcrcfront.jpg


globe1.gif (4529 bytes) [บทบาทหน้าที่] globe1.gif (4529 bytes) [ผลงานวิจัย] globe1.gif [ข้อมูลการเกษตร] globe1.gif (4529 bytes) [วารสารข่าว] globe1.gifวันชาวไร่
newsclr.gif ขอเชิญร่วมงาน
"วันแนะนำพันธุ์มันสำปะหลังและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี "

25 พฤษภาคม 2543

line001.gif

เว็บไซด์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยของเอกชน
พระพุทธศาสนา
อื่น ๆ

line001.gif

hzpb.gif (753 bytes)

webvert.gif (356 bytes)