บทที่ 1 :: ความหมายและบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ

บทที่ 2 :: ความสำคัญของธุรกิจและผู้ใช้ระบบ

บทที่ 3 :: วงจรการพัฒนาระบบ

บทที่ 4 :: การสำรวจระบบ

บทที่ 5 :: แผนภาพการไหลข้อมูล

บทที่ 6 :: เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ

บทที่ 7 :: การออกแบบ User และการวางระบบงาน

บทที่ 8 :: การทำโปรโตไทป์และการติดตั้งระบบงาน

ข้อมูลอ้างอิง

ลิงค์เพื่อนบ้าน

สมุดเยี่ยม

เว็บหน้าตาเดิม

 
 

 
เว็บมาสเตอร์ทอล์ก
...
บทเรียนออนไลน์ วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เคยเป็นโปรเจ็กต์งานชิ้นหนึ่ง ที่ทำส่งอาจารย์สมัยที่เรียน
ปริญญาตรี แต่พอเรียนจบต่างคนต่างแยกย้ายและไม่ได้มา
อัพเดทเว็บต่อ ถ้าจะปล่อยเว็บนี้ทิ้งไม่มาดูแล ก็เสียดาย
เหมือนกัน เพราะคิดว่าเว็บนี้น่าจะมีประโยชน์แก่ผู้สนใจ
คนอื่นบ้าง มาครั้งนี้เว็บมาสเตอร์เลยขอมาเปลี่ยนแปลง
หน้าตาเว็บใหม่ และหวังว่าบทเรียนออนไลน์วิชานี้
คงทำประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยนะค่ะ

* เซ็นสมุดเยี่ยมเป็นกำลังใจให้เว็บมาสเตอร์ด้วยนะค่ะ
* ขอฝากผลงานเว็บที่เคยทำอีกเว็บหนึ่งนะค่ะ JaydayMaterial

 

 

ลำดับผู้เข้าชม ::

 

 

 

1