KABANATA 41       DALAWANG DALAW

 

 

Si Ibarra ay bagabag ang isipan at hindi makatulog; kaya upang malibang at mapalayo ang malulungkot na pag-iisip na lalong lumalaki sa gabi[1] ay pumasok sa ulila niyang gabinete at hinarap ang paggawa.  Inabot siya ng pagliliwanag na naghalo ng ilang gamot at inilalagay niya sa ilang putol na kawayan at iba pang bagay, na pagkatapos ay inilalagay sa mga botelyang tinatakpan ng lacre at nilalagyan ng panandang bilang.[2]

           

Pumasok ang isang katulong at sinabi sa ang pagdating ng isang taga-bukid.

           

“Magtuloy!” ang sabi, na hindi man lumingon.

           

Pumasok si Elias, na tahimik na nakatayo.

           

“Ah!  Kayo pala!” ang bulalas ni Ibarra sa wikang Tagalog nang siya ay makilala, “ipatawad ninyong pinapag-hintay ko kayo, hindi ko napuna:  mayroon akong ginagawang isang mahalagang experimento…”

           

“Ayokong kayo ay abalahin!” ang tugon ng batang piloto, “naparito ako, unang-una, upang itanong sa inyo kung mayroon kayong nais na ipagbibilin sa Batangas sapagkat pupunta ako roon ngayon, at pangalawa ay upang sabihin ko sa inyo ang isang masamang balita…”

           

Tinanong ni Ibarra ang piloto sa pamamagitan ng tingin.

           

Ang anak ni Kapitan Tiyago ay may sakit,”[3] ang dugtong ni Elias, “hindi naman malubha.”

           

“Nangangamba ngang akong baka iyon ang mangyari!” bulong ni Ibarra, “alam ba ninyo kung ano ang karamdaman?”

           

“Lagnat!  At ngayon, kung wala kayong ipag-uutos…”

           

“Salamat, kaibigan; hinahangad kong kayo ay magkaroon ng isang mabuting paglalakbay… subalit ipahintulot muna ninyo sa akin ang isang katanungan; kung inaakala ninyong di-kailangang tugunin ay huwag ninyong sagutin.”

 

 [1] ang pag-iisa sa kapanglawan ng gabi ay nagpapatindi ng lungkot at alalahanin.

[2] Nagpapakita ng pagiging sistematiko ni Ibarra sa pag-aaral – isa siyang alagad ng agham.

[3] Mayroong kaalamansi Elias sa pagkuha ng mga inpormasyong nagaganap sa buhay ng mga tao sa bayan.

1