Jenny växer
Datum           Ålder               Vikt                  Längd               Huvudomf.        Övrigt