จะไปรับ "หมายเรียก" ทำอย่างไร?

 
    ท่านลองตรวจสอบดูหลังใบสำคัญสด.9 ว่า
 
     ใน ข้อ 1. ให้ไปรับหมายเรียก พ.ศ. ใด ท่านก็ต้องไปรับ หมายเรียก ใน พ.ศ. นั้น คือ ตั้งแต่ เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ให้ไปหลัง   รุ่นที่เกณฑ์
 
 ทหาร เสร็จแล้ว   นั้นล่ะดีที่สุด  (หลังเดือนเมษายน)  ตามปกติ ผู้ที่มีกำหนดไปรับหมายเรียก จะต้องไปเมื่อมีอายุ 20 ปี คือ พ.ศ.เกิด + 20 เช่น เกิด
 
 พ.ศ.2526 +20 = 2546หมายความว่า ท่านต้องไปรับหมายเรียก ตั้งแต่เดือน มกราคม 2546 ถึง ธันวาคม  2546จึงจะไม่ถูกปรับ ถ้าท่านไปรับเดือนมกราคม
 
 2547เป็นต้นไป ก็จะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 300 บาท (ส่วนมากจะปรับ 100 บาท)
 
     ท่านต้องเตรียมใบสำคัญสด.9 ไปด้วย(ใช้อย่างเดียว)
 
    ไปที่ว่าการอำเภอ  หรือ  สำนักงานเขต ที่ท่าน  ได้ขึ้นทะเบียนทหารไว้นั้นแหละ ตรงไปหาสัสดี บอกเขาว่า  " ผมมารับหมายเรียกครับ "  (อย่าบอกผิด
 
เป็น มาขึ้นทะเบียน เชียวนะ เดี๋ยวสัสดีจะงงอีก)   แล้วก็ยื่น   ใบสำคัญสด.9 ให้เขาค้นหาเมื่อเจ้าหน้าที่ค้นหาชื่อท่านเจอแล้ว เขาจะให้เซ็นชื่นในต้นขั้วหมาย
 
 เรียก ท่านก็เซ็นชื่อลงไปแล้วเขา จะฉีก หมายเรียก หรือ หมายเกณฑ์ ให้ท่าน ส่วนมาก สัสดี จะบอกว่า ให้มาตรวจเลือกวันที่ .... เมษายน ที่หอประชุม  
หรือ ที่วัด.....
 
     เมื่อท่านได้ หมายเรียก  แล้ว ก็ลองอ่านดูทั้งด้านหน้า และหลัง   ถ้าเห็นว่า เขียนชื่อ สกุล ชื่อพ่อ ชื่อแม่ บ้านเลขที่ผิด  ก็บอกให้สัสดีเขาแก้ไขให้
 
และ ที่สำคัญต้องจดจำวันเกณฑ์ทหาร และ สถานที่ไว้ให้ได้ เขียนไว้ข้างฝาบ้าน หรือไวท์บอร์ดก็ยิ่งดี
 
 

ถ้าท่านต้องการทราบรายละเอียด อื่นๆเพิ่มเติม โปรด คลิ๊ก

 

การขึ้นทะเบียนทหาร

การเกณฑ์ทหาร

การกำหนดคนจำพวกต่างๆ

สิทธิต่างๆที่จะได้รับ1