Syarat syarat wajib dan sah Sholat

Syarat syarat sah Sholat

Mandi wajib dan Wudhu

Wudhu 1

Wudhu 2

Wudhu dan tayammum

Tayammum

Golongan golongan Najis dan menghilangkan najis 1

Golongan golongan Najis dan menghilangkan najis 2

------

kembali ke depan