GALLARY


For viewing only!

Blue Sappire Golden Flower
Bao Lan Jin Hua
(Lan Bao Shi cross breed with Jin Hua)

Handphone : 98636232
Email : aquaticworld88@hotmail.com