Position: NAME:
Captain Nicolas Tan
V.Captain Jacinta Yeo
Treasurer Ang Wei Hao
Quartermasters Ng Poh Khai
Secretary Kiew Heng Wei
Members Goh Shi Ming
Ong Vincent
Lee Jian Kuan
Benjamin
Goh Yu Xuan