Tara Tempelprojektet

till hjälp för Sakya-nunnorna i Dehradun

 

Sakyas nunnekloster grundades av Hans Helighet Sakya Trizin 1998 i Dehradun i Indien och är det enda Sakya-klostret för nunnor utanför Tibet. Idag finns 165 nunnor i klostret. Det har ännu inte funnits möjlighet att bygga ett tempel till klostret, utan nunnorna har ett inrett ett tillfälligt tempel i det rum som egentligen är avsett som matsal.

Hans Helighet Sakya Trizin är medlem av den anrika Khönfamiljen, den gren som kallas för Dölma Phodrang (Tarapalatset) eftersom familjens palats låg bredvid det turkosfärgade Taratemplet i Sakyakloster i Tibet. För att upprätthålla denna flera hundra år gamla tradition är det tänkt att det nya templet ska ligga i närheten av Hans Helighets hus i Indien.

Detta nya Taratempel kommer inte bara att vara det första templet för Sakya-nunnor utanför Tibet. Där kommer också att finnas klassrum, något som det sedan länge funnits stort behov av, samt plats för inkvartering för lärare. Detta innebär att flera nunnor kan beredas plats i det befintliga klostret. Listan över väntade nunnor är ständigt växande.

Den beräknade kostnaden för byggnationen av Taratemplet är 200 000 US$ och för att lyckas samla dessa pengar har ett antal samordnare, koordinatorer, från olika länder över hela världen utsetts för att hjälpa till samla ihop summan på tre år.

På nedanstående webbsida finns mer information om projektet och vilka koordinatorer som är ansvariga för olika länder och kontinenter.

http://www.oocities.org/sg/sakyani_nuns/index.html

 

Insamlingen av pengarna bygger på en modell av Offrandet av Universums Mandala, innehållande de 37 symboliska objekten. Varje objekt motsvarar en bestämd summa pengar som ska samlas in. Denna summa kan doneras av en person eller delas på flera deltagare, t ex kan en grupp vänner bestämma sig för att samla in summan motsvarande Det önskeuppfyllande trädet dvs. 3 500 US$. Första året ska 2 000 US$ doneras, nästa år 1 000 US$ och tredje året 500 US$.

En anledning till att summan som ska samlas in är störst det första året är att byggandet inte kan sätt igång förrän minst 40 % av den totala kostnaden finns tillgänglig. Följande år minskar summan. En annan orsak är att kostnaden för byggnadsmaterial ökar snabbt i Indien.

När Taratemplet är färdigt är det tänkt att installera en stor Tarastaty omgiven av 1000 keramikplattor, alla med en bild av Tara (enligt överenskommelse med H. H. Sakya Trizin). Det kommer också att gå bra att donera pengar till en keramikplatta med Tarabild för en kostnad av ca 100 US$.

Namnen på alla som hjälpt till att samla in pengar kommer att vidarebefordras till nunneklostret och i samband med den tillägnan som läses efter nunnornas dagliga böner kommer alla donatorers namn att läsas upp.

Alla våra ansträngningar tillägnar vi till ett
Långt liv och God hälsa
för Hans Helighet Sakya Trizin

 

Lista på de 37 olika symboliska Mandalaoffren

för insamling till Sakyanunnornas Taratempel

 

 

 

Offrandet av Universums Mandala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1st yr

2nd yr

3rd yr

 

De 37 symboliska objekten

 %

U$

 offer U$

 offer U$

 offer U$

1

Berget Sumeru

15

30 000

16000

11000

3000

2

Solen

7,5

15 000

8000

5500

1500

3

Månen

7,5

15 000

8000

5500

1500

4

Östra kontinenten

3,75

7500

4500

2000

1000

5

Södra kontinenten

3,75

7500

4500

2000

1000

6

Västra kontinenten

3,75

7500

4500

2000

1000

7

Norra kontinenten

3,75

7500

4500

2000

1000

8

1:a ön Deha

2,5

5000

3000

1500

500

9

2:a ön Videha

2,5

5000

3000

1500

500

10

3:e ön Camara

2,5

5000

3000

1500

500

11

4:e ön Aparacamara

2,5

5000

3000

1500

500

12

5:e ön  Satha

2,5

5000

3000

1500

500

13

6:e ön Uttaramantrina

2,5

5000

3000

1500

500

14

7:e ön Kurava

2,5

5000

3000

1500

500

15

8:e ön Kaurava

2,5

5000

3000

1500

500

16

Skattberget

1,75

3500

2000

1000

500

17

Det önskeuppfyllande trädet

1,75

3500

2000

1000

500

18

Den önskeuppfyllande kon

1,75

3500

2000

1000

500

19

Skörden som inte odlats

1,75

3500

2000

1000

500

20

Det dyrbara hjulet

1,5

3000

1600

900

500

21

Den dyrbara juvelen

1,5

3000

1600

900

500

22

Den dyrbara drottningen

1,5

3000

1600

900

500

23

Den dyrbara ministern

1,5

3000

1600

900

500

24

Den dyrbara elefanten

1,5

3000

1600

900

500

25

Den dyrbara förträffliga hästen

1,5

3000

1600

900

500

26

Den dyrbara generalen

1,5

3000

1600

900

500

27

Den dyrbara skattvasen

1,5

3000

1600

900

500

28

Skönhetsgudinnan

1,05

2100

1300

500

300

29

Girlanggudinnan

1,05

2100

1300

500

300

30

Sånggudinnan

1,05

2100

1300

500

300

31

Dansgudinnan

1,05

2100

1300

500

300

32

Rökelsegudinnan

1,05

2100

1300

500

300

33

Blomstergudinnan

1,05

2100

1300

500

300

34

Ljusgudinnan

1,05

2100

1300

500

300

35

Väldoftsgudinnan

1,05

2100

1300

500

300

36

Den dyrbara tronhimlen

1

2000

1200

500

300

37

Alla riktningars seger banér

1

2000

1200

500

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,4%

188800

107600

58200

23000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57,0%

29,8%

12,2%

 

 

För mer information kontakta :

Gabriela Reichert, koordinator för Europa

Tel 0033 (0)6 09 77 29 85

Email : Gabriela.r@wanandoo.fr