Copyright:GTO2004@SRLumapas

Copyright:GTO2004@SRLumapas Copyright:GTO2004@SRLumapas
Copyright:GTO2004@SRLumapas

 Pemandangan Panorama Kawasan SR Lumapas

 

 Air Mulih of Brunei Darussalam 

 

 

Guru Besar

: Cikgu Hajah Gusni bte Hj. Jamudin

Alamat
 

: Sekolah Rendah Lumapas, Brunei IV
  Kg. Lumapas  BJ3524

 

Telefon

: 673 2200108

Faks

: 673 2200658

Email

: sr_lumapas@moe.edu.bn

 Air Mulih of Brunei Darussalam

 

 

 

 

 

Air Mulih of Brunei Darussalam

Air Mulih of Brunei Darussalam

 

 

Webmaster's email: mindwarrior@brunet.bn

Air Mulih of Brunei Darussalam

1