PENTADBIRAN

 

 

             

GURU BESAR

           
 

Kerani

 

Guru Kanan Pentadbiran

   

Guru Kanan Akademik

   

Ketua Guru Ugama

 

Tukang Masak

Penolong Guru Kanan

Pembersih

Rancangan Permakanan Sekolah

Kebajikan

Sistem Maklumat Berkomputer

Penjaga Malam

Prestasi Sekolah

Kebersihan

Buku Kedatangan Murid

Guru Disiplin Murid

   

Bangunan Sekolah

   

Nominal Rekod

   

Penyata Bulan

 

 

     

Pas Penuntut

   

 

   

 

MOTO

Berilmu, Beragama, Beriman dan Bernegara

VISI

sekolah gedung ilmu, tempat mencalak warga bistari

MISI

berusaha bagi melahirkan warga pelajar sebaik mungkin dalam bidang akademik dan kurikulum selaras dengan aspirasi pendidikan kebangsaan dan negara

IKRAR SEKOLAH

 * Sentiasa taat dan setia kepada Raja, Ugama dan Bangsa.

 * Sentiasa belajar  dan patuh kepada Guru, Ibubapa dan Ketua.

 * Sentiasa belajar dengan bersungguh-sungguh tanpa jemu-jemu sehingga mendapat kejayaan yang cemerlang.

 * Sentiasa berusaha menjaga nama baik sekolah ini.

 * Sentiasa patuh kepada peraturan am sekolah ini demi kebaikan,

 kesejahteraan dan kesempurnaan hidup yang lebih bererti.

 

MATLAMAT SEKOLAH

* Menolong murid-murid cinta dan taat kepada Allah, Sultan, Ibubapa, Guru-Guru serta Ketua-Ketua mereka.

* Berusaha untuk memberikan pelajaran dan pendidikan sebaik mungkin kepada semua murid-murid bagi menuju kearah kecemerlangan akademik.

* Menolong Murid-Murid mendapat kemahiran dalam 3M, bercakap dengan betul dan mudah difahami.

* Menolong murid-murid mempelajari dan memahami semua mata pelajaran iaitu bermula daripada peringkat permulaan hingga ke peringkat yang lebih tinggi.

* Membentuk murid-murid lebih berdisiplin, bertoleransi, bersatupadu dan menanamkan sikap bekerjasama bagi membentuk iman dan akhlak yang luhur.

* Mengalu-alukan kerjasama daripada ibubapa dan masyarakat sekeliling bagi sama-sama berganding bahu memajukan sekolah dalam semua bidang dan dapat bekerjasama dalam satu pasukan.

* Menyediakan suasana sekolah yang gembira, hormat-menghormati, berhormoni dalam keadaan alam persekitaran yang bersih.

* Mempastikan perkembangan murid-murid secara menyeluruh iaitu meliputi aspek-aspek intelek, rohani, bakat, akhlak, nilai-nilai estitika dan sosial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke laman utama

Ke laman seterusnya

1