SEKOLAH RENDAH PEHIN DATO JAMIL, BRUNEI 1 SEKOLAH RENDAH PEHIN DATO JAMIL, BRUNEI 1 SEKOLAH RENDAH PEHIN DATO JAMIL, BRUNEI 1

Welcome To Sekolah Rendah Pehin Dato Jamil Web Site ......

       

PENGENALAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh

 

 

Semoga dengan adanya laman Web Sekolah Rendah Pehin Dato Jamil ini, orang ramai khususnya ibu bapa akan dapat mengetahui perkembangan sekolah ini dari pelbagai bidang dari masa ke semasa.

 

 

Tel: 2202564, 2202567: Fax: 2202567