2006 RJC Chemistry Olympiad Selection Test Tesults
Rank Name Class
1 Gan Chin Heng 6Q
2 Huang Qing Ling 6N
3 Yang Tong 6R
4 Tay Ser Kiat 3Q
5 Cao Xu Wen 6P
6 Chen Niang Jun 6P
7 Wu Menglin 6K
8 Wu Mengfei 6A
9 Daniel Lo 6R
10 Shermon Ong 6H
11 Yak Xin Yang 6D
12 Tan Jye Yee 3O
13 Zhuang Furen 3A
14 Benjamin Chen 3K
15 Wen Yu Sheng 6M