Minggu 14

Isnin 31/3

Selasa 1/4

Rabu 2/4

Khamis .

3/4

Sabtu 5/4

B. Melayu
1 Yellow
1 Bronze
1 Green

1. B. Kerja Zoom 5 Kebersihan Amalan Kita
2. B. Melayu Pel. 11 Nama-nama hari
3. B. Memaca Pel. 26 Adik , Pel. 27 Baju
4. Latihan ( 8 ) Penjodoh Bilangan , Latihan ( 9 ) Bahagian Anggota
5. Membina Ayat ( 1 )

Pel. Am
1 Yellow
1 Green

Bahagian 4 Rumah Saya ms. 19 22 Bilik Aktiviti
Latihan 4 Rumah Saya ms. 5 , 6 Kedudukan Rumah

Pel. Sivik
1 Yw 1 Gd

Bahagian II Sifat-sifat dan amalan bak yang patut dimiliki
( A ) Sikap Bersih - ( 3 ) Kebersihan Makanan ( 4 ) Kebersihan Tempat
ms. 25, 26

 

Minggu 15

Isnin 7/4

Selasa 8/4

Rabu 9/4

Khamis 10/4

Sabtu 12/4

B. Melayu
1 Yellow
1 Bronze
1 Green

1. B. Kerja Zoom 6 Kesihatan
2. B. Melayu Pel. 12 Nama-nama Bulan
3. B. Membaca Pel. 28 Cawan , Pel. 29 Dacing
4. Latihan ( 10 ) Perkataan Seerti( 1 )
5. Tulisan ( 9 )
6. Ejaan ( 3 )

Pel. Am
1 Yellow
1 Green

Bahagian 4 Rumah Saya ms. 23 26
Latihan 4 Rumah Saya ms. 7 , 8

Pel. Sivik
1 Yw 1 Gd

Bahagian II Sifat-sifat dan amalan baik yang patut dimiliki
( B ) Sikap Homat ms. 27 - 30

 

Minggu 16

Isnin 14/4

Selasa 15/4

Rabu 16/4

Khamis 17/4

Sabtu 19/4

B. Melayu
1 Yellow
1 Bronze
1 Green

1. B. Kerja Zoom 6 Kesihatan
2. B. Melayu Pel. 13 Jam Bilik Aktiviti
3. B. Membaca Pel. 30 Emak Saya , Pel. 31 Meja Saya - Suku kata
4. Latihan ( 11 ) Kata Kerja
5. Membina Ayat ( 2 )
6. Ejaan ( 4 )

Pel. Am
1 Yellow
1 Green

Bahagian 5 Keperluan Harian ms. 27 29
Latihan 4 rumah Saya ms. 9

Pel. Sivik
1 Yw 1 Gd

Bahagian II Sifat-sifat dan amalan baik yang patut dimiliki
( c ) sikpa Jujur , Amalan dan Ikhlas ms. 31 - 32

 

Minggu 17

Isnin 21/4

Selasa 22/4

Rabu 23/4

Khamis 24//4

Sabtu 26/4

B. Melayu
1 Yellow
1 Bronze
1 Green

1. B. Kerja Zoom Ujian Pentaksiran ( 2 )
2. B. Melayu Pel. 14 Ucap Selamat Bilik Aktiviti
3. B. Membaca Pel. 32 Guru Saya , Pel. 33 Gigi - Suku kata
4. Latihan ( 12 ) Penjodoh Bilangan
5. Tulisan ( 10 )
6. Ejaan ( 5 )

Pel. Am
1 Yellow
1 Green

Bahagian 5 Keperlua Harian ms. 30 , 31
Latihan 5 Keperuan Harian ms. 10 , 11

Pel. Sivik
1 Yw 1 Gd

Bahagian II Sifat-sifat dan amalan baik yang patut dimiliki
( D ) Sikap Bertanggungjawab di Rumah dan di Sekolah ms. 33 , 34

 

Minggu 18

Isnin 28/4

Selasa 29/4

Rabu 30/4

Khamis 1/5

Sabtu 3/5

B. Melayu
1 Yellow
1 Bronze
1 Green

1. B. Kerja Zoom Ujian Pentaksiran ( 2 )
2. B. Melayu Pel. 15 Kenderaan
3. B. Membaca Pel. 34 Kasut Hitam , Pel. 35 Ikan
4. Latihan ( 13 ) Nama-nama Hari
5. Membina Ayat ( 3 )

Pel. Am
1 Yellow
1 Green

Bahagian 6 Pakaian ms. 32 , 33
Latihan 5 Keperluan Harian ms. 12

Pel. Sivik
1 Yw 1 Gd

Bahagian II Sifat-sifat dan amalan baik yang patut dimiliki
( D ) Sikap Bertanggungjawab di Rumah dan di Sekolah ms. 35 ,36