Yap Bee Yong

Minggu 19

Isnin 5/5

Selasa 6/5

Rabu 7/5

Khamis 8/5

Sabtu 10/5

B. Melayu
1 Yellow
1 Bronze
1 Yellow

1. B. Kerja ( 1B ) Zoom 7 Kenali Haiwan
2. B. Melayu Pel. 16 Wang
3. B. Membaca Pel. 36 Jam Meja
4. Latihan ( 14 ) Perkataan Berlawan ( 2 )
5. Membina Ayat ( 4 )
6. Ejaan ( 6 )

Pel. Am
1 Yellow
1 Green

Latihan 6 - Pakaian ms. 13 , 14
Latihan Ulangkaji ms. 15 , 16

Pel. Sivik
1 Yw 1 Gd

Bahagian II Sifa-sifat dan amalan baik yang patut dimiliki
( D ) Sikap bertanggungjawab di Rumah dan di Sekolah ms. 34 - 37

 

Minggu 20

Isnin 12/5

Selasa 13/5

Rabu 14/5

Khamis 15/5

Sabtu 17/5

B. Melayu
1 Yellow
1 Bronze
1 Yellow

Mengulangkaji - Kata Sinonim
- Kata Adjektif - Penjodoh Bilangan Bilik Aktiviti
- Kata Kerja -
- Kata Antonin

Pel. Am
1 Yellow
1 Green

Mengulangkaji
- Keperluan Harian
- Rumah Saya

Pel. Sivik
1 Yw 1 Gd

Bahagian II Sifa-sifat dan amalan baik yang patut dimiliki
( D ) Sikap bertanggungjawab di Rumah dan di Sekolah ms. 39 - 41

 

Minggu 21

Isnin 19/5

Selasa 20/5

Rabu 21/5

Khamis 22/5

Sabtu 24/5


Peperiksaan Pertengahan Tahun

Minggu 22

Isnin 26/5

Selasa 27/5

Rabu 28/5

Khamis 29/5

Sabtu 31/5

B. Melayu
1Yellow
1 Bronze
1 Green

1. Pembetulan Kertas Peperiksaan Pertengahan Tahun
2. B. Melayu Pel. 17 Makanan dan minuman Bilik Aktiviti
3. Latihan ( 15 ) Nama-nama bulan - Suku Kata
4. Membina Ayat ( 5 )
31/5 Hari Cuti Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja
Brunei

Pel. Am
1 Yellow
1 Green

Pembetulan Kertas Peperiksaan Tahun
Bahagian 7 Sifat Benda ms. 38 - 40

Pel. Sivik
1 Yw 1 Gd

Bahagian II Sifat-sifat dan amalan baik yang patut dimiliki
( D ) Sikap Bertanggungjawab di Rumah dan di Sekolah ms. 42