Yap Bee Yong

 

Minggu 32

Isnin 4/8

Selasa 5/8

Rabu 6/8

Khamis 7/8

Sabtu 9/8

B. Melayu
1 Yellow
1 Green
1 Bronze

1. B. Kerja Zom Efektif 10 Teknologi Maklumat
2. B. Melayu Pel. 25 Rasa 6. Kefahaman ( 5 )
3. B. Membaca Pel. 43 Rumah Saya - Bermain Badminton
4. Membina Ayat ( 7 ) Sekolah Saya
5. Latihan ( 24 ) Nama-nama Tempat

Pel. Am
1 Yellow
1 Green

Bahagian 9 - Kampung Saya
Bahagian 10 Penduduk Kampung ms. 62
Latihan 8 Kampung Saya ms. 24

Pel. Sivik
1 Yw 1 Gd

Bahagian III Sekolah Saya
2. Tatatertib ms. 61 - 63

 

Minggu 33

Isnin 11/8

Selasa 12/8

Rabu 13/8

Khamis 14/8

Sabtu 16/8

B. Melayu
1 Yellow
1 Green
1 Bronze

1. B. Kerja Zoom Efektif 10 Teknologi Maklumat
2. B. Melayu Pel. 26 Tempat Kediaman Binatang 6. Kefahaman ( 6 )
3. B. Membaca Pel. 44 Sekolah - Kakak Saya
4. Membina Ayat ( 8 ) 7. Ujian Kecil ( 2 )
5. Latihan ( 25 ) Kata Depan

Pel. Am
1 Yellow
1 Green

Bahagian 11 Pekerjaan Orang Kampung ms. 62 64
Latihan 9 Kampung Saya ms. 25 , 26

Pel. Sivik
1 Yw 1 Gd

Bahagian III Sekolah Saya
3. Kebersihan Bilik Darjah dan Kawasan ms. 65 - 67

 

Minggu 34

Isnin 18/8

Selasa 19/8

Rabu 20/8

Khamis 21/8

Sabtu 23/8

B. Melayu
1 Yellow
1 Green
1 Bronze

1. Mengulangkaji 20./8 Ujian 2 - Matematik
2. Latihan 26 Kata Penghubung 21/8 Ujian 2 - Chinese
3. Kefahaman 7 Cuaca 23/6 Ujian 2 Pel. Am

Pel. Am
1 Yellow
1 Green

Mengulangkaji
Bahagian 12 Kemudahan Kampung ms. 65

Pel. Sivik
1 Yw 1 Gd

Bahagian III Sekoalah Saya
3. Kebersihan Bilik Darjah dan Kawasan ms. 65 - 67

 

Minggu 35

Isnin 25/8

Selasa 26/8

Rabu 27/8

Khamis 28/8

Sabtu 30/8

B. Melayu
1 Yellow
1 Green
1 Bronze

1. Pembetulan Kertas Ujian 25/8 Ujian 2 B. Melayu
2. B. Kerja Zoom Efektif 11 Malaysiaku 26/8 Ujian 2 - English
3. B. Membaca Pel. 45
Taman Bunga 27/8 Ujian 2 - Science
4. Latihan 27 Perkataan Seerti ( 3 )
5. Kefahaman 8 Dusun Buah-buahan

Pel. Am
1 Yellow
1 Green

Pembetulan Kertas Ujian
Latihan 9 Kampung Saya ms. 25 , 26

Pel. Sivik
1 Yw 1 Gd

Bahagian III Sekolah Saya
4. Doa Sekolah ms. 69 - 71