Prof. Li Zhi Jian
Tsinghua IME
My Ph.D Supervisor
 

Tsinghua IME Students in Singapore

Chen Mu Long     (79)
Chen Qu Fei  :                     (Chenqf@csm.st.com.sg)
Cheng Zhi Yuan   (85)        (eleczy@leonis.nus.edu.sg)
                                            (cheng_zhiyuan@nus.sg)
Gao Feng               (85)        (gaofeng@csm.st.com.sg)
Gong Xue Song
Guan Chang,
He Can Zhong        (87)       (hecz@csm.st.com.sg)
Hua Guang Ping                  (huagp@csm.st.com.sg)
Li Wen Qiang        (82)       (liwq@csm.st.com.sg)
Li Xia                     (82)       (lixia@csm.st.com.sg)
Li Xu Dong            (85)       (lixudong@csm.st.sg.com ,
                                               lixudong@cyberway.com.sg)
Liu Fang                (87)       (P143231808@ntu.edu.sg)
Liu Lian Jun         (86)       (lianjun@ime.org.sg)
Liu Liu Sheng       (85)        (liuls@tritech.st.com.sg)
Lou Li Min :                        (loulm@csm.st.com.sg)
Lu Yong Feng       (79)        (eleluyf@leonis.nus.edu.sg)
Pan Yang               (79)       (EYPan@ntu.edu.sg)
Qin Ming Wei       (86)       (mwqin@ctlsg.creaf.com)
Shao Hua               (80)       (Thua@msg.ti.com)
Shi Hong                             (shihong@csm.st.com.sg)
Tang  Chi Bin       (86)        (tangcb@yahoo.com)
Ting Yu Jing        (79)        (eting@otcs.okigrp.com.sg)
Wang Hong Wei                 (wanghw@tritech.st.com.sg)
Wang Wen Yuan  (87)       (wangwy@csm.st.com.sg)
Wang Yi Min:                     (wangym@csm.st.com.sg)
Wang  Yu              (85)       (wangyu@csm.st.com.sg)
Wang Zhong Wei (86)
Wu Haijie                           (jiehong@rocketmail.com)
Xu Ping                  (79)      (Xu_Ping@notes.seagate.com)
Zhang QingXin    (92)        (mqxzhang@ntu.edu.sg)
Zhang Yi               (85)       (zhangyi@csm.st.com.sg)
Zhao Hai Jun        (83)      (zhao@msg.ti.com)
Zhou Xing             (78)      (exzhou@ntu.edu.sg)