"Снимки от българските планини" - част от сайта "Водач за българските планини" са с нов адрес:

 

http://www.planinite.info/Snimky/